Úno 092005
 

Pro napsání první samostatné aplikace nám ještě schází si vysvětlit, jak funguje vstup od uživatele: z klávesnice. Jestli jste četli Assembler a ZX Spectrum 1, tak dnešní díl nepřinese nic nového, většinou budu čerpat z této publikace a nakonec si ukážeme na ROM nezávislý program na čtení klávesnice, který je v MDOS3. Celý článek »

Led 092005
 

Vidíte, že použití programů z ROM nemusí být zrovna to pravé ořechové, proto si ukážeme vlastní program na tisk znaků, který si můžete ještě nějak vylepšit. Výhoda je třeba v tom, že se nemusíme starat o otevírání správného kanálu nebo si můžeme definovat vlastní font a nemusíme být odkázání na font v ROM.

Vyzkoušejte tento základní prográmek a studujte rozdělení obrazovky:

    cpu   z80undoc
    relaxed on

    org   25000
    ld   hl,16384  ;nastav pozici
    ld   (POZICE),hl ;uloz ji do promenne
    ld   a,'A'    ;znak A
    call  znak    ;vytiskni
    ld   a,'B'    ;znak B
    call  znak    ;vytiskni
    ret         ;vrat se

ZNAK  sub   32     ;odecti tak aby znak byl od nuly
    ld   l,a    ;pismenko je nyní v HL
    ld   h,0    ;horni byte na nula
    add   hl,hl   ;nasob 2x
    add   hl,hl   ;nasob 4x
    add   hl,hl   ;nasob 8x
    ld   de,FONT  ;adresa fontu
    add   hl,de   ;adresa predlohy pismenka = font + (8*(znak-32))

    ld   de,(POZICE) ;adresa pozice na obrazovce
    push  de     ;musi byt presne v atributu

    ld   b,8    ;smycka s 8 pruchody
znak1  ld   a,(hl)   ;vezmi predlohu znaku
    ld   (de),a   ;dej ji do obrazovky
    inc   hl     ;pozun se na dalsi byte predlohy
    inc   d     ;posun se o byte dolu
    djnz  znak1   ;opakuj 8x - vykresli cele pismenko

    pop   de     ;vyzvedni adresu pozice
    inc   e     ;posun ji o jeden znak vpravo
    jr   nz,znak2  ;pokud neni prekrocena tretina, tak je to OK
    ld   a,d    ;vyssi bajt adresy do A
    add   a,8    ;pricti tretinu obrazovky
    ld   d,a    ;a dej ji zpet
    cp   88     ;pokud by presahla treti tretinu,
    jr   c,ZNAK2  ;nepresahne, skok
    ld   d,64    ;tady presahne, tak nastav prvni tretinu

ZNAK2  ld   (POZICE),de ;uloz pozici na priste
    ret        ;navrat zpet

POZICE dw   16384    ;zde se uklada pozice
FONT  equ   15616    ;zde je definovan font

Jesti tedy někdo touží po vlastním fontu, musí si jej nakreslit (třeba v Art studiu) a ve zdrojáku na něj odkázat třeba: FONT binclude font.bin nebo jej může mít definován jako blok čísel pomocí db, asi takto:FONT db 0,60,66,….

Zde se hodí vysvětlit, jak jsme došli k adrese, kde je uložena předloha toho konkrétního písmenka: Na adrese 15616 začíná předloha znaku “ “ (mezera). Tento znak má kód 32 (dekadicky). Každé písmenko má 8 bajtů dlouhou předlohu, tedy musíme od písmenka odečíst číslo 32 (aby se to vyrovnalo), vynásobit 8x a přičíst 15616.

Tento prográmek je možné ještě vylepšit. třeba výpočet adresy předlohy by šel zkrátit tak, že se nebude odečítat 32 a místo adresy FONT se zadá FONT-(32*8). Program tiskne tak, že to, co bylo na obrazovce jako podklad, se smaže a písmenko se vykreslí. Toto by se dalo taky velice snadno zařídit:

    ld   b,8    ;smycka s 8 pruchody
znak1  ld   a,(de)   ;vezmi byte z obrovky
    or   (hl)    ;pridej k nemu predlohu
    ld   (de),a   ;dej to vsechno do obrazovky
    inc   hl     ;pozun se na dalsi byte predlohy
    inc   d     ;posun se o byte dolu
    djnz  znak1   ;opakuj 8x - vykresli cele pismenko

Zkuste instrukci or (hl) nahradit xor (hl) nebo and (hl).

Taky vidíme, že zadání polohy na obrazovce není nic moc. Zadávat přímou adresu a navíc tak, aby byla vždy do atributu není zrovna to pravé. Takže zkusíme někde vyšťourat program, který nám adresu vypočte podle souřadnic (řádek,sloupec) zadaných v registrech b a c (b=řádek 0-23, c=sloupec 0-31):

ADRSET ld  a,c   ;sloupec
    add  a,a   ;nasob 8x
    add  a,a
    add  a,a   ;dostaneme pixelovou pozici
    ld  c,a
    ld  a,b   ;radek
    add  a,a
    add  a,a
    add  a,a   ;opet pixel
    call $22B0  ;prepocet pixelovych souradnic na adresu v pameti
    ld  (POZICE),hl ;uloz do promenne
    ret

Takze volani programu by mohlo vypadat asi takto:

START  ld  b,10   ;b=radek, c=sloupec
     ld  c,5    ;nebo kratsi zapis (ld bc,10*256+5)
     call ADRSET  ;nastav pozici
     ld  a,'A'   ;znak k vytisteni
     call ZNAK   ;vytiskni
     ret

Další vychytávkou by mohlo být nastavení barev. Musíme tedy adresu atributu na obrazovce vypočítat. Počítání je celkem jednoduché, dolní byte adresy se nemění, horní upravíme na číslo třetiny a k němu přičteme horní byte adresy začátku atributů ($5800).

ATTRIB ld   hl,(pozice)  ;precti adresu pozice
    ld   a,h
    sub  $40      ;posunuti pocatku adresy do nuly
    rrca         ;deleni 8
    rrca
    rrca
    and  3       ;v A je nyni cislo tretiny
    add  a,$58     ;posun do attributu
    ld   h,a      ;do vyssiho bajtu, nizsi je stejny
    ld   a,(COLOR)   ;uloz do promenne
    ld   (hl),a
    ret
COLOR  db   0

Úprava programu je pak asi taková, že po vykreslení znaku (po instrukci djnz znak1 napíšte call ATTRIB a je to hotové.

Domácí úkol bude dnes o hodně složitější a budu trvat na tom, aby jej alepoň někdo, kdo měl zájem na tomto seriálu, splnil. Rutina ZNAK umí tiskat do attributových souřadnic. Navrhněte řešení, které by umělo tiskat písmenko s dvojitou výškou do libovolné polohy po ose y (po ose x ne, to by vyžadovalo mnohem více prostoru). Tedy tak, abych programu ADRSET zadal číslo řádku od 0 do 184 a číslo sloupce od 0 do 31 a on dokázal na tuto pozici znak vytisknout (bez atributů). A aby to nebylo zas tak složité, napíši sem rutinu, která posune registr de o bajt níže v obrazovce, nehledě na její rozložení třetin.

DOWNDE inc  d    ;posun v ramci textoveho radku
    ld  a,d   ;je jednoduchy
    and  7    ;neni-li prekrocen
    ret  nz   ;vrat se zpet
    ld  a,e   ;prechod mezi textovymi radky
    add  a,32  ;pokud pri pricitani dojde k preteceni
    ld  e,a   ;je to signal, že doslo k prechodu
    ld  a,d   ;mezi tretinami
    jr  c,DOWNDE2 ;hotovo a tedy odskok
    sub  8    ;jeste zbyva uprava horniho bytu
    ld  d,a   ;pri prechodu mezi tretinami
DOWNDE2 cp  88   ;test opusteni obrazovky
    ret  c    ;nedoslo, navrat
    ld  d,64  ;doslo, uprav na zacatek
    ret      ;navrat

O splnění úkolu mě informujte mailem a poštete mi zdrojový kód řešení.

pismo 2 vyska

Led 022005
 

Takže začínáme nový seriál a vynecháme popisy instrukcí, ty už jste si nadrtili z jiných publikací a začneme něčím jednoduchým. Zkusíme vytisknou znak a pak zkusíme celý text.

Nejjednodušší metoda, jak dostat na obrazovku znak je použití ROMky. Na to slouží rutina na adrese 16 (#10). Tuto rutinku voláme rst 16.

Příklad

    ld  a,"A"
    rst 16

Nevýhoda této metody je, že ke svému běhu potřebuje systémové proměnné Basicu. Pro nenáročné programy je to v pohodě, ale pro programy, které využívají celou RAMku, je to nevýhoda.

rst 16 lze posílat i řídící kódy, které ovlivňují polohu a barvu textu. Nejříve předejte pomocí rst 16 řídící kód a pak jeho parametr. Ukázky budou v příkladech.

6 – posune kurzor na další pozici
8 – kurzor doleva
9 – kurzor doprava
10 – kurzor dolu
11 – kurzor nahoru
13 – ENTER
16 – INK
17 – PAPER
18 – FLASH
19 – BRIGHT
20 – INVERSE
21 – OVER
22 – pozice textu
23 – TAB

Ještě než začnete obrazovku plnit znaky, musíme si říci, jak je obrazovka pro rst 16 rozdělena: obrazovka má 24 řádek a 32 sloupců, avšak řádky jsou rozděleny na 2 kusy. První část je 22 řádek a je to kanál 2 a další 2 řádky (editační) je kanál nula. Před prvním použitím kanálu je třeba jej otevřít:

Příklad

START  ld  a,2   ;číslo kanálu
    call $1601  ;otevřít
    ld  a,22   ;řídící kód
    rst 16    ;pošli
    ld  a,10   ;číslo řádku
    rst 16    ;pošli
    ld  a,20   ;číslo sloupce
    rst 16    ;odešli
    ld  a,'A'  ;znak
    rst 16    ;už ho konečně vytiskni
    ret

Pokud budeme chtít psát znaky do editační oblasti, musíme otevřít kanál nula. Podobně se to dělá v Basicu příkazem PRINT #0;AT 0,0;“pokus“.

START  xor a    ;číslo kanálu
    call $1601  ;otevřít
    ld  a,22   ;řídící kód
    rst 16    ;pošli
    ld  a,1   ;číslo řádku
    rst 16    ;pošli
    xor a    ;číslo sloupce
    rst 16    ;odešli
    ld  a,18   ;kód pro nastavení FLASH
    rst 16    ;pošli
    ld  a,1   ;nastav 1
    rst 16    ;pošli
    ld  a,'A'  ;znak
    rst 16    ;už ho konečně vytiskni
    ret

Pokud již máme otevřen kanál 2 a otevřeme kanál 0, kanál 2 bude uzavřen. Zkrátka rst 16 je vhodné tam, kde nám stačí jen prvních 22 řádek.

Protože rst 16 je v ROM, je třeba, aby registr iy ukazoval na 23610, tedy do oblasti systémových proměnných. Pomoci nich je možné taky ovlivnit barvu výsledného znaku, pokud potřebujete totálně překopat barvy tak, že by to zabralo 10 řídících kódů, lze toto nastavit jediným POKE. Tato proměnná se nazývá ATTR-T a je: 23695. Vzoreček pro výpočet hodnoty je takto: 128*FLASH+64*BRIGHT+8*PAPER+INK (pro černý inkoust a bílý papír je to 7*8+0=56).

Příklad

START  ld  a,2
    call $1601
    ld  a,242
    ld  (23695),a
    ld  a,'A'
    rst 16
    ret

Vidíte, že je to o mnoho jednodušší, než se babrat postupně s několika řídícími kódy.

Za domácí úlohu si zkuste na obrazovce pomocí znaků namalovat něco jako hořící svíčku (když byly ty vánoce).

svicka

Led 022005
 

Pro všechny naše příklady a úkoly budeme potřebovat nějak přeložit zdrojový text do spustitelné podoby. Vzhledem k tomu, že se dnes již nepoužívá metoda programování přímo na speccy, i my se budeme učit používat PC (Pomocný Computer).

Nejprve budeme potřebovat nějaký slušný textový editor. Na Linuxu je jich spousty, pro začátek stačí Kate, Kwrite nebo obyčejný mc. Windows uživatelé musí nejprve stahnout něco normálního, notepad se dá přinejhorším použít.

Pak musíme stáhnout vlastní překladač. Tady používáme AS (http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/index.html). AS vyprodukuje soubor s binárním obsahem, takže ještě musíme mít program bin2tap (http://zeroteam.sk/utils.html).

Nakonec potřebujeme slušný emulátor, na kterém si přeložený kód vyzkoušíme. Pro Windows znám jen RealSpec a pro Linux se zdá býti slušný Fuse, ale RealSpecu nešahá ani po kolena, bohužel.

Soubory se zdrojovými texty ukládáme s příponou a80, na začátek textu vkládáme toto:

     cpu z80undoc
     relaxed on

První direktiva oznámí překladači, jaký je použitý jazyk (překladač umí více jazyků) a druhý umožní používat pro zápis hexa a binárních čísel něco podobného jako PROMETHEUS (toto se hodí hlavně při převodu zdrojáků z PROMETHEA do ASu):

   ld  hl,$25AB   ;hexa číslo
   ld  a,%10101010  ;binární číslo
   ld  a,@15     ;osmičkové číslo

Jinak lze pro zápis čísel použít tyto syntaxe:

   ld  hl,10000    ;dekadicky
   ld  de,25ABh    ;hexadecimálně
   ld  a,1001b     ;binární zápis
   ld  b,15o      ;osmičková soustava

Další odlišnost od PROMETHEA je zápis retězců:

   db "Text1"     ;normální text
   db "Text",'a'+128 ;text s posledním invertovaným znakem

   db 'A'       ;pouze jeden znak
   dw 65535      ;16 bitové číslo
   db 255       ;8 bitové číslo
   ds 16       ;definuje prostor 16 bytů

Zdrojový kód přeložíme příkazem takto:

 • Linux: asl soubor.a80 -L -E soubor.err
 • Windows: as soubor.a80 -L -E soubor.err

Toto vyprodukuje soubor s koncovkou .p, ze kterého je třeba vyrobit binárku:

 • Linux: p2bin soubor.p -r $-$
 • Windows: p2bin soubor.p -r $-$

Z binárky vyrobíme pomocí bin2tap TAPku už se zaváděcím Basicem, abychom si ušetřili práci:

 • Linux i windows: bin2tap soubor.bin -a adresa_zacatku -b

Pak už jen nasměrujeme emulátor na výslednou TAPku a sledujeme výplod naší usilovné práce.

Za domácu úlohu si skúste preložiť nasledujúci text:

sum.a80:

   cpu z80undoc
   relaxed on

MAIN ld a,h
   and 31
   ld h,a
   ld de,16384
   ld bc,6144
   ldir
   ld a,191
   in a,(254)
   rra
   jr c,MAIN
   ret

Tiež si vyskúšajte zapísať čísla v rôznych číselných sústavách, zapísať chybné čísla (napríklad 16384 nahraďte 16i) alebo chybné inštrukcie (ldir zameňte za ldiruj) a sledujte chybové hlásenia.