Úno 182005
 

Použití ROMky nebo její obšlehnutí není jedniný způsob, jak testovat klávesy.

Bystřejší oko jistě uvidělo v rutině KEY SCAN instrukci na čtení portu in. Takže všechno popořadě. Podívejte na rozložení kláves na gumídkovi. Vidíte, že klávesy jsou rozloženy do 4 řad po 10 klávesách. Každou řadu ještě rozpůlíme a máme 8×5 kláves. Každá půlřada má vlastní port, na který je připojena a každá klávesa pak svůj bit. Naznačí podrobná tabulka:

     Adresa portu         bity
vyšší bajt binární   úplná  0 1 2 3 4
---------------------------------------------
 254   11111110  65278  CSH Z X C V
 253   11111101  65022  A S D F G
 251   11111011  64510  Q W E R T
 247   11110111  63486  1 2 3 4 5
 239   11101111  61438  0 9 8 7 6
 223   11011111  57342  P O I U Y
 191   10111111  49150  ENT L K J H
 127   01111111  32766 SPC SSH M N B

Nižší bajt je vždy 254, takže stačí spočítat ještě vyšší bajt z tabulky a dostaneme celou adresu portu. Stištěná klávesa je indikovaná hodnotou 0 na příslušném bitu, ostatní bity jsou nastaveny na 1. Adresovat port můžeme několika způsoby:

úplnou adresou v registru bc:

    ld bc,32766
    in a,(c)

nebo čtením portu nastaveného v registru a a čísle:

    ld a,127
    in a,(254)

Oba tyto způsoby nám načtou aktuální stav kláves od mezerníku do B. Další zpracování stisku je už vysloveně banalitka, na to stačí testovací intrukce bit x,a pro jednu klávesu, nebo and %bin pro testování určité kombinace nebo pro testování postupně celé řady rra:

LOOP  ld  a,247      ;rada 1-5
    in  a,(254)     ;nacti
    rra         ;presun bit 0 do carry
    jr  nc,AKCE1    ;skok pro akci na klavese 1
    rra         ;presun bit 1 do carry
    jr  nc,AKCE2    ;skok pro akci na klavese 2
    rra         ;presun bit 2 do carry
    jr  nc,AKCE3    ;skok pro akci na klavese 3
    rra         ;presun bit 3 do carry
    jr  nc,AKCE4    ;skok pro akci na klavese 4
    rra         ;presun bitu 4
    jr  c,LOOP     ;ani posledni klavesa neni?
AKCE5  ...

V následující ukázce si přiblížíme, jak by se dala udělat definice ovládání. Nejprve je zavolána definice a pak test, jestli to dobře funguje. Rutina TESTPORT čte všechny klávesové porty a testuje, je-li nějaká klávesa stištěna. Pak následuje další port. Pokud jste se dívali pozorně do tabulky, je vám asi jasné, že přechod na „další“ port je velice jednoduchý, stačí jen zarotovat vyšším bajtem portu.

Zde je taky použita rutina z ROM: $D6B. Je to podprogram CLS. Význam dalších rutin podle mě není třeba vysvětlovat

       cpu   z80undoc
       relaxed on
       org   25000

START
       call  DEFINICE    ;zavolej definici ovladani
       call  RUTINA     ;zavolej rutinu na test nastaveni klaves
       ret

DEFINICE   call  $D6B      ;proved CLS
       ld   hl,16384+10   ;nastav pozici
       ld   (POZICE),hl   ;pro prvni vypis textu
       ld   a,(23695)    ;nastav barvu textu na tu samou
       ld   (COLOR),a    ;jako v Basicu

       ld   b,5       ;celkem 5 klaves
       ld   hl,TEXTY    ;adresa textu
       ld   de,NAHORU    ;adresa tabulky s nadefinovanimy klavesami
LOOP1    push  bc       ;uloz pocitadlo
       call  TEXTOUT     ;vytiskni text
       call  KLAVESA     ;cekej na klavesu
       ex   af,af'     ;uloz vystup z rutiny
       ld   a,c       ;nizsi bajt portu
       ld   (de),a     ;uloz do tabulky
       inc   de       ;posun se
       ld   a,b       ;vyssi bajt
       ld   (de),a     ;uloz do tabulky
       inc   de       ;posun se
       ex   af,af'     ;obnov masku stisknute klavesy
       ld   (de),a     ;uloz do tabulky
       inc   de       ;posun se
       inc   de       ;a preskoc 2 byty
       inc   de
       call  DOWN      ;posun vypis textu o radek dolu
       pop   bc       ;obnov pocitadlo
       djnz  LOOP1      ;smycka
       ret

KLAVESA   call  TESTPORT    ;testuj klavesnici
       jr   c,KLAVESA    ;neni zadna, smycka
       push  bc       ;uloz port
       push  af       ;uloz masku
       ld   a,'x'      ;znak "x"
       call  ZNAK      ;vypis
WAIT     call  TESTPORT    ;cekej na uvolneni klavesy
       jr   nc,WAIT     ;neni, cekej
       call  DELAY      ;mala pauza
       pop   af       ;obnov masku
       pop   bc       ;obnov port
       ret           ;navrat

TEXTY    db   "Nahoru",':'+128
       db   "Dolu",':'+128
       db   "Vlevo",':'+128
       db   "Vpravo",':'+128
       db   "Strelba",':'+128

;program na test libovolne klavesy, v BC vraci port a v A masku stistene klavesy
TESTPORT   ld   bc,$FEFE    ;zacni s timto portem
TESTPOR1   in   a,(c)      ;nacti jej
       cpl           ;obrat vsechny biti v A
       and   %11111     ;ponech pouze ty platne
       ret   nz       ;pokud bylo neco stisknuto, v a bude nastaven
                   ;bit, ktery prislusi dane klavese a v BC
                   ;pak port
       rlc   b        ;zarotuj vyssim bajtem portu (viz tabulka)
       jr   c,TESTPOR1   ;dokud vystupuji do carry jednicky opakuj
       scf           ;jinak nastav carry pro dalsi zpracovani
       ret

DELAY    ld   bc,5255     ;zpozdovaci smycka
DELAY1    ex   (sp),hl     ;tato instrukce trva 19T
       ex   (sp),hl     ;a dve za sebou jsou neskodne
       dec   bc       ;sniz pocitadlo
       inc   b        ;zvys kvuli nasledujici intrukci
       djnz  DELAY1     ;opakuj, dokud bc=255
       ret

DOWN     push  de       ;posune POZICI o radek nize
       ld   de,(POZICE)
       ld   a,e
       and   %11100000
       add   a,32+10     ;na 10 sloupec
       ld   e,a
       jr   nz,DOWN_1
       ld   e,a
       ld   a,d
       add   a,8
       ld   d,a
       cp   88
       jr   c,DOWN_1
       ld   d,64
DOWN_1    ld   (POZICE),de
       pop   de
       ret

;tabulka nadefinovanych klaves, masek a skoku
NAHORU    dw   $FEFE      ;prvni je port klavesy
       db   1        ;druhy je maska klavesy
       dw   JP_UP      ;a treti adresa rutiny, ktera se o to postara
DOLU     dw   $FEFE      ;pro smer dolu
       db   1
       dw   JP_DOWN
VLEVO    dw   $FEFE      ;vlevo
       db   1
       dw   JP_LEFT
VPRAVO    dw   $FEFE      ;vpravo
       db   1
       dw   JP_RIGHT
OHEN     dw   $FEFE      ;strelba
       db   1
       dw   JP_FIRE


;tato rutina otestuje nastaveni klaves a spravnost tabulky
RUTINA    ld   hl,NAHORU    ;zacatek tabulky
       ld   b,5       ;celkem 5 klaves
RUTINALP   push  bc       ;uloz pocitadlo smycek
       ld   c,(hl)     ;nacti z tabulky
       inc   hl       ;hodnotu
       ld   b,(hl)     ;portu
       inc   hl       ;do BC
       in   a,(c)      ;test portu
       and   (hl)      ;vynech vsechny bity krome zadane (maska)
       inc   hl       ;posun se v tabulce na adresu skoku
       jr   nz,RUTINAJP   ;klavesa nesouhlasi, skoc
       pop   bc       ;obnov pocitadlo
       ld   a,(hl)     ;nacti nizsi bajt do A
       inc   hl       ;posun se
       ld   h,(hl)     ;nacti vyssi bajt do H
       ld   l,a       ;a pak nizsi bajt do L
       jp   (hl)      ;a skoc na rutinu, ktera patri ke klavese

RUTINAJP   inc   hl       ;preskoc adresu skoku
       
       pop   bc       ;vyzvedni pocitadlo
       djnz  RUTINALP    ;smycka
       ld   a,' '      ;vypis mezeru (nic nestisteno)
       call  SET_POS     ;nastav pozici a vypis
       jr   RUTINA     ;a zpet do rutiny

JP_UP    ld   a,'^'      ;znak "nahoru"
       db   33       ;zrus vyznam nasledujicich 2 bajtu (ld a,n)
JP_DOWN   ld   a,'|'      ;stane se z nej neskodne ld hl,nn
       db   33
JP_LEFT   ld   a,'>'
       db   33
JP_RIGHT   ld   a,'<'
       call  SET_POS     ;nastav pozici a vypis znak
       jr   RUTINA     ;a vrat se do rutiny
JP_FIRE   ld   a,'.'      ;fire se chova podobne
       jp   SET_POS     ;jen ukonci cely podprogram rutina

SET_POS   ld   hl,$4850    ;nastav pozici kdesi
       ld   (POZICE),hl   ;uprosred obarzovky
       jr   ZNAK      ;a vypis znak

       include textout.a80   ;inkludni zdrojak jiz hotovy

Ještě zalistujeme do knihy a opíšeme jednu krátkou, ale dobrou rutinu. Bude to rutina na čekání na libovolnou klávesu:

WAITKEY   xor   a        ;nuluj akumulator
       in   a,(254)     ;nacti port klavesnice
       cpl           ;otoc bity v akumulatoru
       and   %11111      ;testuj pouze 5 bitu
       jr   z,WAITKEY    ;zadna stistena, cekej dal
       ret

Pokud je v horním bajtu portu klávesnice hodnota 0, testují se najednou všechny klávesové řady. Každý bit vlatně reprezentuje celý sloupec. Je-li alepoň jedna klávesa stištěna, její bit bude nastaven na 0, cpl obrátí hodnoty bitů, takže 1. and vynechá nepoužité 3 bity.

Stažení: 7dil.zip – zdrojový text

 Zanechat komentář

Můžete používat tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..