Úno 092005
 

Pro napsání první samostatné aplikace nám ještě schází si vysvětlit, jak funguje vstup od uživatele: z klávesnice. Jestli jste četli Assembler a ZX Spectrum 1, tak dnešní díl nepřinese nic nového, většinou budu čerpat z této publikace a nakonec si ukážeme na ROM nezávislý program na čtení klávesnice, který je v MDOS3.

Takže se do toho pustíme vysloveně po hlavě. Nejjednodušší je využít hotové rutiny v ROM ZX. V minulém dílu jsme si něco říkali o im 1, takže ho můžeme okamžitě využít. Pokud v našem programu povolíme přerušení ei a nastavíme im 1 , každé přerušení dojde k otestování klávesnice a nastavení příslušných systémových proměnných. První ukázka nám bude na obrazovku vypisovat znaky pěkně za sebou podle toho, co bylo na klávesnici stištěno.

start   ei           ;povol preruseni
      im   1        ;v modu IM 1
loop1
      call  INKEY1     ;zavolej test klavesnice
      call  ZNAK      ;ten vraci v A klavesu
      jr   loop1      ;a rovnou ji naklesli na obrazovku
                    ;znamym programem
INKEY1   halt          ;cekej na preruseni
      bit   5,(iy+1)    ;zjisti, jestli byla stistena jakakoliv klavesa
      jr   z,INKEY1    ;jestli ne, cekej znovu na klavesu v preruseni
      res   5,(iy+1)    ;bit je nahozen, musime ho shodit na priste
      ld   a,(23560)    ;precti si klavesu ze systemovych promennych
      ret

      include znak.a80    ;rutina na tisk znaku

Zkuste si program spustit z basicu s nastaveným klávesovým módem C (tedy velká písmena). Okamžitě poznáte, že tomu ještě něco chybí, protože napsat malé písmeno je nemožné (nebo vaše pyžamo je nemožné?). Co teprve pokud uživatel před spuštěním vašeho programu zapne EXTEND mód a pak stiskne ENTER? Bude to házet úplné bluby. Takže je třeba programově přepnout do klávesového režimu L (to je ten základní). Ostatní klávesové módy jsou většinou ve vlastním programu nepoužitelné.

ld  (iy+1),204
ld  (iy+7),0
ld  (iy+48),0

Pokud by vás jiné módy zajímaly, tak koukněte do Universumovy knihy, nebo si hodnoty zjistěte prohlédnutím těchto hodnot z basicu.

Jistě vám neuniklo, že to nějakou chvilku trvá, než se začne klávesa po podržení opakovat. Tomu se říká autorepeat. Dá se nastavit pomocí systémové proměnné na adrese 23561 a to v padesátinách sekundy. Nastavit se může i prodleva, mezi opakováním stále stisknuté klávesy na adrese 23562. Zkuste si například obě tyto hodnoty nastavit na 1. Uvidíte, že není možné napsat pouze jedno samostatné písmenko.

Tento systém je velice vhodný pro vstupy textů, protože se programátor (tedy vy) nemusí starat o autorepeat a tak. Není ale vhodný například pro ovládání šipky právě kvůli autorepeatu.

Na to se spíše hodí rutina, která vrátí hodnotu stištěné klávesy přesně v okamžiku dotazu. Při použití ROM to může být rutina na adrese 654. Ve všech komentovaných výpisech a jiných příčurkách se jmenuje KEY-SCAN.

KEY-SCAN vrací v registu e hodnotu stištěné klávesy v rozsahu 0-39 (přesně tolik má gumák kláves). Pokud nebyla stištěna žádná klapka, vrací hodnotu 255. Pokud je stisknuta současně s nějakým SHIFTem, je hodnota SHIFTu uložena v registru d. Jsou-li stištěny SHIFTy oba, je CAPS-SHIFT v registru d a SYMBOL SHIFT v registru e. CAPS-SHIFT má hodnotu $27 a SYMBOL SHIFT hodnotu $18.

Zkuste si v ukázkovém programu změnit volání INKEY1 za následující INKEY2:

INKEY2     call  654       ;volej KEY-SCAN
        jr   nz,INKEY2    ;vice klaves najednou, znovu
        call  798       ;volani K-TEST v ROM
        jr   nc,INKEY2    ;nevyhovuje, znovu
        dec   d        ;nastaveni modu L
        ld   e,a       ;hlavni kod do E
        jp   819       ;skoc na dekodovani

Tato rutina nepoužívá přerušení im 1, ale čeká na stisk klávesy a pak provede přepočítání na klávesy. Rutinku lze volat i při zakázaném přerušení, a nečeká na prodlevy při autorepatu nebo opakování. Je tedy vhodná třeba na ovládání šipky nebo i do her, ale pozor: vlastní řešení sice zabere více paměti, ale je rychlejší. K jejímu provozu nepotřebujeme systémové proměnné.

Obě naznačená řešení jsou skvělá, protože jsou krátká, využívají ROM. Ale co až budeme potřebovat testovat klávesy tam, kde ROM k dispozici nemáme: v operačním systému ať už jakéhokoliv zařízení, co překrývá ROM, a stránkovat nelze. Nezbývá nám nic jiného, než opsat z ROM rutinu KEY-SCAN a naprogramovat si vlasní dékódování. To má hlavní výhodu v tom, že si můžete definovat vlastní kódy „nestandartních“ kláves, jako je EDIT, DELETE, CAPS LOCK a tak, nebo úplně změnit smysl kláves.

INKEY4     call  KEY_SCAN    ;cekej na klavesu
        jr   nz,INKEY4    ;vice klaves naraz, znovu
        ld   a,e       ;je to vubec nejaka klavesa?
        cp   255       ;
        jr   z,INKEY4    ;neni, znovu
        cp   $18       ;jde o SS?
        jr   nz,INKEY4C   ;ne, skoc
        ld   a,d       ;a druha klavesa
        cp   255       ;je prazdna
        jr   z,INKEY4    ;ano, to nas nezajima
        ld   a,e       ;jinak normalni prubeh
INKEY4C     cp   $27       ;jde o CS?
        jr   nz,INKEY4B   ;ne, skoc
        ld   a,d       ;druha klavesa
        cp   255       ;je prazdna?
        jr   z,INKEY4    ;ano, tak to nas taky nezajima
INKEY4B     ld   a,d       ;do A pripadny SHIFT navic
        ld   hl,SYMTAB    ;tabulka pro SS
        cp   $18       ;je to SS?
        jr   z,INKEY4A    ;ano, skoc na cteni z nastavene tabulky
        ld   hl,CAPSTAB   ;tabulka CS
        cp   $27       ;je to CS?
        jr   z,INKEY4A    ;ano, skoc na cteni z tabulky
        ld   hl,KEYTAB    ;neni to ani jeden SHIFT, tak normal
INKEY4A     ld   d,0       ;vynulovani D
        add   hl,de      ;pricteni (posun v tabulce)
        ld   a,(hl)     ;precteni kodu z tabulky pro dany kod
        ret           ;co vyleze z KEYSCAN.

SYMTAB     db   42,94,91,38,37,62,125,47,44,45,93
        db   39,36,60,123,63,46,43,127,40,35
        db   32,92,96,32,61,59,41,64,32
        db   124,58,32,13,34,95,33,32,126,0

CAPSTAB     db   "BHY"
        db   10,8
        db   "TGVNJU"
        db   11,5
        db   "RFCMKI"
        db   9,4
        db   "EDX LO"
        db   15,6
        db   "WSZ "
        db   13,'P',12,7
        db   "QA "

KEYTAB     db   "bhy65tgv"
        db   "nju74rfc"
        db   "mki83edx"
        db   " lo92wsz "
        db   13
        db   "p01qa "

KEY_SCAN                ;uplny prepis rutiny z ROM
        ld   l,$2F      ;nemusim komentovat
        ld   de,$FFFF    ;beztak stejne nevim jak funguje
        ld   bc,$FEFE    ;ale funguje dobre
NXTROW     in   a,(c)      ;to uz mam vyzkousene
        cpl
        and   $1F
        jr   z,NOKEY
        ld   h,a
        ld   a,l
TEST3      inc   d
        ret   nz
KEYNO      sub   8
        srl   h
        jr   nc,KEYNO
        ld   d,e
        ld   e,a
        jr   nz,TEST3
NOKEY      dec   l
        rlc   b
        jr   c,NXTROW
        ld   a,d
        inc   a
        ret   z
        cp   $28
        ret   z
        cp   $19
        ret   z
        ld   a,e
        ld   e,d
        ld   d,a
        cp   $18
        ret

Zkuste opět nahradit volání v hlavní smyčce za call INKEY4. Vidíte, že se chová úplně stejně jako INKEY2. Ale co když tedy potřebujeme v našem operačním systému (třeba MDOS3) psát text. To nám zajistí mnou vyvinutá rutina, která si hlídá poslední a předposlední stištěnou klávesu, definuje timeout pro autorepeat a prodlevu (delay) pro repeat.

Zkuste nahradit volání call INKEY4 za call KEY:

KEY       ld   de,(autorepeat+1)    ;uz vyprsel timeout pro autorepeat?
        ld   a,d
        or   e
        jr   z,releasekey1      ;z=klavesa stale drzena v repeatu
        call  INKEY4         ;neni, testuj klavesnici
LASTKEY     ld   b,0           ;jaka je minula klavesa
        cp   b            ;je stejna jako aktualni?
        ld   (LASTKEY+1),a      ;uloz ji na priste
        ret   nz           ;neni, vrat se do volajici smycky
        ld   a,e           ;je stale stejna
        ld   (lastkey2+1),a     ;uloz ji na priste
releasekey1   call  KEY_SCAN        ;musime pockat na uvolneni klavesy
                        ; LASTKEY2+1
lastkey2    ld   a,0           ;uz se drzena klavesa uvolnila?
        cp   e
        jr   nz,releasekey2     ;nz=je uvolněna (nebo stistena jina)
autorepeat   ld   de,1500         ;hodnota autorepeatu
        ld   a,d           ;nebo uz se ma klavesa opakovat?
        or   e
        jr   z,repeatkey       ;z=vyprsel timeout pro autorepeat
        dec   de           ;sniz o 1
        ld   (autorepeat+1),de    ;a uloz na dalsi zavolani
        ld   a,d           ;nebo uz ted doslo k opakovani -
        or   e            ;- (repeat)
        jr   nz,releasekey1     ;ne,stale cekej na uvolneni klavesy
repeatkey    ld   a,(lastkey+1)      ;zde uz je repeat klavesy
        jp   DELAY          ;cekej chvilku a vrat hodnotu
                        ;opakovane klavesy
releasekey2   ld   de,1500         ;defaultni hodnota pro timeout
        ld   (autorepeat+1),de    ;uloz, doslo k uvolneni klavesy
repeat     xor   a            ;vynuluj posledni klavesu
        ld   (lastkey+1),a      ;uloz ji
        jr   key           ;a vrat se znovu na zacatek maratonu

DELAY      push  bc       ;zpozdovaci smycka
        push  af
        ld   bc,10000
DELAY1     dec   bc
        ld   a,b
        or   c
        jr   nz,DELAY1
        pop   af
        pop   bc
        ret

Rutina vypadá velice děsivě, ale funguje i na rychlé, desetiprsté psaní. Jestli máte lepší nápad jak psát text pod zakázaným přerušením, tak ho rád přivítám.

Nesmí chybět domácí úkol: rutina INKEY4 není zrovna nejlepší. Navrhněte jiné řešení, jak zajistit čtení ze správné tabulky (KEYTAB, SYMTAB, CAPSTAB) v závislosti na stištěném SHIFTu. Nezapomeňte, že klávesová kombinace SS+CS není povolena a rutina by měla zajistit návrat k volání KEY SCAN.

V přístím díle budeme s klávesnicí pokračovat, ukážeme si, jak lze klávesy testovat pomocí čtení portů.

Stažení: 6dil.zip

  4 komentáre na “6.díl: Klávesnice”

 1. Vyřešil už někdo tento domácí úkol?

 2. sweet: "KEY_SCAN…uplny prepis rutiny z ROM…beztak stejne nevim jak funguje…" Potřebuješ snad s něčím poradit?

 3. Komentář ke KEY-SCAN není úmyslně kvůli následujícímu sedmému dílu. Potřebuju poradit s domácím úkolem, abych vylepšené řešení vložil do MDOS3.

  Taky zkus najít v příkladu ze 7.dílu chybu. Je tam a to taková, že je na první pohled zkušeného programátora vidět. Je to takový testík, který prověří, zda ty rutinky někdo zkusil pustit.

 4. fakt se stydim; jeste jsem na to nesahl – zastrelte me…

  …doprekladam pro sweeta co mam prelozit a pak MUSIM ukol udelat i kdybych nemel tyden spat, jist, vylucovat a tak vubec…

 Zanechat komentář

Můžete používat tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..