Říj 192004
 

V následující tabulce najdete POKE a nějaký ten CHEAT pro hry. Ten seznam jsem měl někde vytištěný doma a někdy před 3 lety jsem jej přepisoval do D TEXTU. Vyšlo to na 9 plných souborů. Nedávno jsem si řekl, že bych se mohl o ten seznámek podělit i s jinými. Tož tady ho máte. Neděste se ale vzhledem, nepřepisoval jsem ho, nýbrž jsem ho konvertil z DTEXTu. A byste mi věřili, že to nebylo jen tak (že nestačilo ho jen tak propasírovat EImanagerem), tak tady (poke.zip) je původní text (s češtinou cp-1250).Pokud chcete moje původní texty do DTEXTu, tak ty jsou tady (pokespec.zip) (texty jsou komprimovány v DTEXTu).

Upozornění: názvy her nejsou úplně seřazeny podle abecedy (pouze podle počátečních písmen).

****************************************************************
              MANIC POKE
            ---------------

        (c) Manic Software & Sweet Factory
zdroje: MOJ MIKRO, BAJTEK, FIFI, KOMPUTER, KAROLINKA, SCRAPESOFT
vlastní zkušenost
****************************************************************

Program       POKE       Poznámka

Ad Astra      35853,182
          35853,0
          38553,0
          35833,0
          28591-3,0
After Burner    24471,189
Arkos        51572,182
Artura       32183,182
Anarchy       42405,x      x=počet životů
A.T.F.       32815,x      x=počet životů
          32990,0      životy
          36451,62     vysoká rychlost
          36452,100         "
          36453,0          "
Amaurote      39129,0
          46192,0
          37311,0
          37316,0
          37321,0
Agent Orange        5 CLEAR 53200
             10 FOR F=53000 TO 53039
             15 READ A: POKE F,A: NEXT A
             30 DATA 6,3,197,221,33,0,206,17,0,1,
               62,255,55,205
             40 DATA 86,5,193,16,239,33,41,207,17
               ,214,206,1,10
             50 DATA 0,237,176,195,0,206,175,50,180
               ,144 195,44
             60 DATA 133
             70 RANDOMIZE USR 53000
Ah-Diddums     24786,0
          24942,x
Alchemist      47414,0
          47340,0
          49745,195
Alien 8       51736,0      životy
          42592,255
          44460,201
          44526,0
Android II     52262,0      životy
          53894,0      čas
Aquaplane      25448,182
          25448,0
          25449,195
Alien Highway    39443,0
          39142,0
          35125,0
          39410,201
          43226,201
          39412,201     energie
          30738,0
Aquarius      31055,0
Arcanoid      33702,0
          35665,0
          33127,x      x=level 1=>33
          37120,0
          39410,1
          38540,x      x=počet životů
          33842,0
                   v tabulce nejl. výkonů se
                   podepsat  PBRAIN.  Potom
                   spustit hru. Objeví  se
                   zpráva SPACE TO CHEAT
Arcanoid 2     37484,182
          35417,0
          37483,0
          33055,255     životy
          33909,0      životy
          40413,1      two bats
          40413,4      catch
          40413,32     laser
          40414,1      další obrázek
          40415,64     silný míč
          33423,0      no moving bricks
          33429,0          "
Arcanoid 2 (128K)  37586,0      životy
Arcadia       25776,0
          25270,0
ACE         32506-8,0
A Day in the Life  45525,183
Air Wolf      45982,0
          23347,0
          53705,0
Air Wolf 2     57391-3,0
          53471,0
Alien attack    63178,0
          63152,0
Arc of Yesod    47590,0
          49487,0
          50904,255
Astroblaster    27422,0
          26396,x      x=počet životů
          27442,0
Android 1      55249,24
          55250,32
          53897,0
          52250,32
          25820,0
          25312,24
          46610,24
Abu Simbel     49290,0
          49289,33
          49290,10
          49292,0
          47683,33
          47685,0
          47684,0
Automania      64589,4
          64590,60
          64968,167
          62615,201     čas
          43725,0
          62230,201     imunita
Action Reflex    50770-2,0
          50964-6,0
Action Force    49817,0
          49862,0      nekonečný počet životů,
          50013,0      munice, paliva
          51456,0
          51641,0
          53253,0
Action Force 2   51904,0      životy
          51455,201     energie
          60579,49     lépe ničit tank
Alien Swarm     24266,x
Andrew       53529,2
Atic Atac      36518,192     životy
          36519,3
          36519,0
          35353,0
          35362,0
          36571,0
          39092,0
Army Moves       heslo pro druhou část hry 27351
          54597,0      -CZ 1
          53772,0      -CZ 2
             1. BREAK
             2. POKE 54598,0 nesmrtelnost
             3. VRÁTÍME PRG. NA ZAČÁTEK
             4. NAPÍŠEME LOAD ""CODE 16364
               RANDOMIZE USR 24833
             5. PUSTÍME MAGNETOFON
ATV Simulator      5 CLEAR 25400
            10 LOAD ""CODE: POKE 65531,201: RANDOMIZE
             USR 65501
            20 POKE 57318,201: RANDOMIZE USR 54960
          60250,0      životy
          57318,201     čas
Auf Wiedesehen Monty  v obrazovce č.1 vzít samopal - nekonečné
            životy
          42160,201
          37002,0
          37022,0
Agent X       26099,0
          25917,0      nesmrtelnost
Antiriad      57501-3,0
          54639-40,54
          54641,0
Asterix & Magic Cauldron  36726,0  životy
          37836,65
          37837,5      konec hry po sebrání
          37838,0      jedné části kotle
Agent X II     57821,0      -CZ 1
          62499,0      -CZ 2
          50561,0      -CZ 3
Aliens       31014,0
          30738,0
          34484,195
Athena       50267,0
          55268,61
          51212,0
          51012,0
Attack of killer Tomatoes  25323,0
          49433,81
A View to a kill       30 PPKE 28032,255:POKE 28087,8:POKE
                29243,8:POKE 30543,8
               10 CLEAR 24999:INK NOT PI:BORDER
                NOT PI:LOAD ""CODE 32768: RANDOM
                IZE USR 39680:LOAD ""CODE:LOAD "
                "CODE:LOAD ""CODE:CLS:PRINT AT N
                OT PI,NOT PI;:POKE 55519,0:POKE
                51934,201:POKE 51527,NOT PI:POKE
                51528,NOT PI:POKE 51529, NOT PI:
                LOAD ""CODE:BEEP 1:USR 18434
          27453,0
After the War             heslo do druhé úrovně:
                   94656981. Myšáka na konci
                   úrovně musíš zničit 40 ko-
                   py do hlavy
Academy       31378,255
          31386,255
          32924,33     úroveň
          50584,201     imunita
          44456,0      palivo
          44831,0      bomby
          44716,0      rakety
          44752,0
          44794,0
Anfractous             podržet klávesy ANDY - životy
                   během skrolování  zprávy
                   stlačit Symb.Shift a C,
                   potom 726549-nesmrtelnost
Battle Zone     44641,0
Blade Alley     58201,0
Boings       36610,0
Blood Axe      26582,0      nesmrtelnost
          27957,0      energie
B.C.Bill          10 CLS:PRINT AT 20,0:LOAD""SCREEN$:
               PRINT AT 20,0:LOAD""CODE
              20 POKE 47589,201:RANDOMIZE USR 25856
                   nerozrůstá se rodina
Breakthru               v průběhu hry stačí stále
                   držet tlačítko "skok" a
                   nic vás nezabije
Bomb Jack               prg. platí pro originál
             10 CLEAR 29877:LOAD""CODE
             20 POKE 65236,70:POKE  65237,85:POKE
               65274,71
             30 FOR N=65516 TO 65520:READ A:POKE N,A
              NEXT N
             40 DATA 62,0,50,88,191
             50 RANDOMIZE USR 65456
          48984,0
          49530,X
          49984,0
Batman       36800,0      pohyb pásu
          26052-4,0     batmínek
          36798,0      životy
          39908,201     energie
          37430,0
          37521,62
          37522,12     skoky
          38286-7,0
Black Hawk     34695,183
Bobby Bearing    29688,175     čas
          29750,182     čas
          32173,0      ukončení hry
          31840-2,0     nesmrtelnost
          28094,36
Bomberman      32846,x      x=stupeň obtížnosti
          33243,0
          32851,x      x=počet životů
          33248,0
Bug Eyes            10 LOAD""CODE
                20 POKE 36037,201:RANDOMIZE USR
                 36000
                30 POKE 43393,0:RANDOMIZE USR
                 42200
Battlerace     44641,0
Bride of Frankenstein 35486,201    energie,životy
          37605,201     bez příšer
          40476,201     energie
Boulder Dash    26011-3,0     čas
          31007-9,0     životy
Boulder Dash 2   26028-30,0    čas
          31480-2,0     životy
Boulder Dash 3   45460-2,0     čas
          40464-6,0     nesmrtelnost
Boulder Dash 4   26011-3,0     čas
          31007-9,0     životy
Basil        41296,0      nesmrtelnost
          41968,201     čas
          27418,0
Blade Warrior    39490,36
          39263,201
          37135,0
BMX Kidz      52108,0
Batty        47633,0
          48437,183
Bionic Commando   34690,0
          34741,x      x=počet životů
Bounder       36610,0
          36687,0
          35937,0
          37847,0      salta
          34637,x
Babaliba      49732,0      bomby
          56749,0
Bubbler       57517,0
          57515,167
          52533,0      čas
          57514,12     životy
Bubble Bobble    43871,52     životy
          43873,195
          34481,201     na nepřátele
          38869,n      n=počet životů
Bomb Jack II    25379,0
          31060,0
          35379,0Barbarian (Palace) 51005,255
    (Psygnosis) 27680,0
          39575,0      Drax
          37529,0
Blue Max      ABCF,C3 HEX
          ABD0,A3 HEX
          ABD1,A7 HEX
          43983,195
          43984,163
          43985,167
                A,L,I,K,enter
Booty        58294,0
          28294,4
          28294,0
Bruce Lee      51795,0      1.hráč
          51803,0      2.hráč
Blind Alley     25284,0
BMX Simulator    49264,58
              10 CLEAR 24900
              20 LOAD""CODE
              30 RESTORE 60
              40 FOR F=65500 TO 65534
              50 READ A:POKE F,A:NEXT F
              60 DATA 241,221,33,0,64,17,0,27,62,
                255,55,205,86,2,221
              70 DATA 33,68,97,17,152,158,62,255,
                55,205,86,5,62,58,50
              80 DATA 112,192,195,140,185
              90 RANDOMIZE USR 65500
Blue Thunder    48011-adr.-Proficompiller (RAND. USR 48011)
          48552,0      životy
          41006,x      x=počet životů
Black Crystal    MAP2-1126690200
          MAP3-1126671220
          MAP4-3126641220
          MAP5-2126671220
          MAP6-1126290200
Bounty Bob Strikes Back        kódy dalších obtížností:
                   IHB,LTO,JDP,MLB,DVJ,OAQ,
                   PHH,XNR
          50955,x
Bomb Scare      kódy pro teleport:
          1.ZEPHA      2.QWART
          3.DELTA      4.XYLEM
          5.NITRO      6.CRYPT
          7.YTRON      8.ASTRA - zde po vylezení
                            EXIT
          56777,0      životy
Brat Attack     FOR I=52846 TO 52851:POKE I,0:NEXT I
                   - do Basicu
Battle Ships    47749,0      pro 1 hráče
          47750,52     pro 2 hráče
Bored of the rings 1 START,OUT OF TENT,W,W,W,E,E,S,S,HIDE,
          N,S,DRINK ALE,N,N,N,E,E,E,E,S,D,E,N,
          N,SAY HELP,E,E,IN,OUT,S,S,W,W,N,E,IN
          IN,OUT,OUT,E,E,E,E,N,U,TAKE PAPER,D,S,
          E,E,E,E,E,IN,E,S,E,E,N,E,DROP PEPPER!
Bored of the rings 2 E,E,GET BATTERY,W,INSERT BATTERY,GET
          COIN,S,LIFT MAT,GET KEY,UNLOCK DOOR,
          GET RIFLE,D,GET TREASURE,U,E,GIVE COIN,
          GET MAP,E,E,N,E,E,S,W,S,E,GET POSTER
          W,W,S,W,DROP POSTER,N,W,PRESS RED,
          S,S,W,GET ROPE,E,E,PLANT BEAN,E,S,
          CLIMP TREE,EXAMINE MIRROR,D,S,W,
          EXAMINE MIRROR,E,E,PUMP RAFT,WAIT,
          WAIT,WAIT,WAIT,SHOOT C,PUMP RAFT,
          6*WAIT,GET COIN,W,UP,UP,INSERT COIN,
          D,D,E,PUMP RAFT!
Braxx bluff     23730-1,255
Beach Head     32963,x
Beyond the ice Palace 37424,n     n=počet životů
          42469,201     bez duchů
          49298,201     imunita
          35862,201     imunita
Brick Breaker    50009,n      n=počet životů
          50624,0      nrkonečno životů
Bedlan       58691,0      životy
          59430,0       "
          59783,0       "
Black Lamp     33606,127     životy
          34487,127      "
          32847,52
Blind Panic     40596,201     energie
          38688,195     klíče
          38929-30,x    poloha obrazovky
          41013,x      x=úroveň hry
          34513,58     automatická střelba
Bobsleight     43589,0      čas
          43549,0      "
          43614,0      "
Buggy Boy (128K)  37966,24     čas
Brave Star     51803,24     čas
          51804,18      "
Back to Skool    tento program umožňuje používat KEMPSTON joy
          a navolení libovolných jmen.
          Nahrajeme: SAVE "B'T'skool"LINE 1
          1 BORDER 0:INK 0:PAPER 0:CLEAR 24999
          2 PRINT PAPER 2;INK 7;AT 14,2;"BACK TO SKOOL
           - SKOOL DAZE 2"
          3 POKE 23739,111:LOAD""CODE:POKE 23739,111:
           LOAD""CODE:CLS:POKE 23739,111:LOAD""CODE
          4 IF IN 31<32 THEN POKE 32748,1:POKE 29135,
           45:POKE 29131,80
          5 INPUT "CHCES ZMENIT JMENA?";LINE A4:IF A$
           <>"A" THEN GOTO 11
          6 FOR A=61267 TO 61409:POKE A,0:NEXT A
          7 FOR A=0 TO 10:READ A
          8 INPUT (A$)'LINE B$:IF LEN B$>12 THEN PRINT
           #0;"ZA DLUGIE IMIE!":PAUSE 200:GOTO 8
          9 IF B$=" " THEN GOTO 8
          10 FOR B=1 TO LEN B$:POKE 61267+13*A+B-1,CODE
           B$(B):NEXT B:NEXT A
          11 RANDOMIZE USR 20140
          12 DATA "MR WACKER-REDITEL","MR WITHHIT-PROF.
           ZEMEPISU","MR ROCKITT-PROF.BIOLOGIE","MR
           CREACK-PROF.DEJEPISU","MISS TAKE-UCITELKA"
           ,"ALBERT-ZAK","BOY WANDER-KOLEGA","ANGELFA
           CE-KOLEGA","EINSTEIN-ROSTAK","HAYLE Y-DIVK
           A","ERICK-TY"
BMX 2        31784,24:
          36231,201     čas
Batman the Movie           během hry v prvním levelu
                   stlačit C,I,K,M-přesun do
                   dalšího levelu
Chicago 3      37801,x      x=počet životů
Crazy Cars     29405,183
Cpt. Trueno 1    39840,182
          38362,182
Cpt. Trueno 2    26168,182     heslo (CLAVE)=270653
          36782,182
Cosmic Cruiser   28523,183     životy
          28560,0      čas
          28567,0      čas
          28523,0      životy
Cavelon       24019,146
          24080,184
Cobra Stallone   36518,0
          43647,x      x=počet životů
Cheekah's Exploits 28418,0
Cop Out       35270,0
Cavern Fighter   31683-5,0
Cauldron 1.v    40060,0
              10 REM...N.1...
              20 CLEAR 24599:FOR N=23295 TO 23305:
               READ A:POKE N,A:NEXT N
              30 LET L=USR 23296:POKE 40070,0:LET L
               =USR 24600
              40 DATA 221,33,24,96,17,242,195,62,
               255,55,205,86,201
          52974,0
          57578,0      energie
          28602,0      kouzlo
          34756,0      kouzlo
Combet Lynx     42525-7,0     neomezené zásoby
Cpt. Kelly     47145,0      kyslík
          42517,0      zbraň
          42982,0      energie
Critical Mass        10 LOAD""SCREEN$:INK 6:OVER 1:PRINT
                0,0
              20 LOAD""CODE:POKE 56879,52
              30 PRINT USR VAL"48000"
          56879,0
          49847,54
Con-Quest      23225,201
          38003,201     potvory
Cauldron 2     52133,0
          52974,0
Chuckie Egg     42508,3
          42790,0
          42791,24
          42873,0
Chuckie egg 2    35453,0
          65535,176
Car Wars      32337,0
Catch 23      46813,0
          61635,0
Chiller       34025,0
Cobra        36515,183
Cybernoid      24917,255     nebo volba
                   REDEFINE KEY:Y,X,E,S
                   nebo v úvodní obrazovce
                   napiš  "RASTLIN"  a jsi
                   nesmrtelný
          37402,0
          39403,0
          36687,0      životy
          31799,0      zbraně
          36617,195     imunita
          27210-1,0     palice
          25941,x      x=počet životů
          34732,201     bez kanonu
          36156,201       "
          36928,201     bez vetřelců
          38896,201     bez raket
          39906,201     bez vetřelců
Cybernoid 2     32202,0      nebo volba REDEFINE KEY:
                   O,R,G,Y
Cerius       hesla: EXIT, THRU, AMEN
          47086,0
          54167,62
Cyclone       37536,0      životy
          33429,0      čas
Cookie     1.v 26197,0      bez odpadků
          28698,0      životy
        2.v 35730,52
Cyberun    1.v 62930-2,0
        2.v 36168,175
          62671,0
Cyclon       37536,0
          33429,0
Commando      1 CLEAR 65390
          2 FOR N=65400 TO 65443:READ A:POKE N,A:NEXT
           N:RANDOMIYE USR 65400
          3 DATA 221,33,0,64,17,0,190,62,255,55,205,
           68,5,62,70,50,5,108,50,255,107,50,0,108
          4 DATA 205,90,31,56,251,62,255,221,33,0,17,
           0,190,205,194,4,195,0,0
          31107,201
          61955,201     nepřátelé
Cliff Hanger    25892,0      nesrtelnost
Chronos       56910,201
          napiš "JING IT BABY"-dostaneš megalaser
          další hesla:AGENT  X,DISIGN DESIGN, MIKE
          FOLIN.
Chase HQ      volba redefine key:
          SHOCKED [enter] rozšíří se nabídka
Camelot War.    50783,201
          55911,201     nepřátelé
Cosa Nostra     39706,127
          38841,0      bomby
Coliseum               do tabulky nejlepších na-
                   piš "IZABEL". Budeš ještě
                   lepší
Combat School  1.v 37088,0      čas
          37088,53     normální čas
Crazy Cars     29403,0      čas
Crosswize      33848,8      imunita
          33939,12     životy
          34848,175
Combat School    37088,0
Captain Fizz    28902,62     nesmrtelnost
Cabal        během hry napište "PROLLO" a postopíte do
          další obrazovky
Combat Zone     stiskněte současně klávesy 9,0,break,enter a
          P. Stiskem 8 se vrátíte do hry, kde vás čeká
          milé překvapení
Commando Tracer   50596,201
          56255,195
          56240,33
          50273,0
Curro Jimenez    40504,183
          47898,0
          43309,0
Dangerous Gardenes 30361,201
Deep Strike     47720,0
Del Fox       38401-3,0
Deviants      61196,0
          47832,0
          35272,0
          26524,0
          35286,0
Dunastar      53487,0
Dustin       52045,195     čas
          52904,0      sprite se vznáší jako duch
Death Before Dishon.38415,195
          48083,201
Dalley Thompson   4,1,3,2,4,4,2,1,4,3 pořadí výběru tréningu
Dynastar Mission  53487,0
Donkey Kong     35370,0
Duet        10 CLEAR 24229:LOAD""CODE:POKE 48262,57:
            POKE 48270,57:RANDOMIZE USR 5E4
                   energie
          44114,0
          46185,0
Dan Dare      23974,168
          43526,0      čas
          46887,0      energie
          44413,201     munice
          47710,201     nefungují lasery
          46881,0      čas
          36268,175
          45954,104
          46885,201
Danger Mouse 2   code-nr. 7842981
Dan Dare 2     23453,237
          23450,212
          43453,237
          61827,0      no treens
          61840,0
          56382,201     munice
          60677,0      čas
          53778,0      úroveň
          63397,11       "
          58278,62     energie
          58279,80       "
          58280,18
          58281,201
Death Wish 3    38678,183
          39353,183
          43301,183Deflektor      34473,8
          41874,0
          42707,201
          38818,n      n=počet životů
Dizzy        54216,0
Dizzy 2       v úvodním menu stlačit A,O,P,ENTER.Potom
          stlačit C (již ve hře) a Dizzy zmizí. Nyní
          tlačítky Z,X,K,M lze měnit všechny obrazov-
          ky a po SPACE se Dizzy zase objeví.
Driller       48246,0
Druid        24890,58
Druid 2       30012,58     energie
          34639,24     bez příšerek
Dragon's Lair    51867,0
Dead Racer     27150,0
Deathchase     26463,0
Defenda       37531,0
          34163,0
          37530,52
          37283,0
Defender      30822,255
          37815,255
Doomsday Castle   38902,201
          29440,201     energie
Dun Darach     44458,0
          45395-7,153
          34999,255
          34378,24
          34032,24
          43333,201
Dynamite Dan    52678,0      životy
          51558,0      energie
          57035,0
          58770,201     bez příšerek
          59093,201     bez smrt. záření
Dynamite Dan 2   33097,62
          33098,192
          33099,50
          33100,217
          33101,91
          33102,33
          33103,16
          33104,4
          33105-6,0
          29003,24     energie
          29002,182     energie
          29544,201     bez potvor
          33170,201     bez BLITZENA
Dragontorc     na adresy 23296 až 23337 vložit tento kód:
          49,122,96,221,33,16,189,17,73,0,62,255,55,
          205,86,5,33,25,91,34,62,189,195,48,189,33,
          34,91,34,207,189,195,16,189,62,200,50,197,
          227,195,124,96 - nekonečné kouzlo BANE
Dukes of Hazard   44246,0
Digger Dan     25559,0
          26363,0
Death Star Inerceptor 36714,0
          38348,0
          36679,0
          38170,0
Draconus      MERGE""
          POKE 23798,5:POKE 23799,91
          FOR I=23301 TO 23309:INPUT A:POKE I,A:NEXT A
          čísla 205,86,5,62,0,50,215,250,201
Deviants      35272,0      munice
          61196,0      energie
          35286,0      munice
          26575,0      čas
Dark Side      45482,0      ochrana
          47924,0        "
          45436,0      palivo
          47621,167     čas
DeathScape     50752,0
          51186,0
Demon's Revenge   30699,17     energie
Denizen       58594,0      svítilna
          56505,502       "
          61226,0      náboje
          56355       energie
          60614,0       "
          64053,0       "
          60822-4,0     otevřené dveře
Desolator      36770,0      flips
          45205,201     energie
Dynatron Mission  44969,x      x=počet životů
Dark Fusion     46696,x      x=počet životů (komp. v.)
Escape from Singe's Castle 35766,0
Elite        46847-8,201    nebo po nahraní prg.
                   zvolte možnost "LOAD NEW
                   COMMANDER",potom "SAVE TO
                   TAPE"(nahrajte blok "na-
                   prázdno",magnetofon
                   nepouštějte),potom "EXIT"
                   a máte dost peněz
          39517,0      energie
          39959,0      rakety
          46848,0      zničení prvním úderem
          46759,0      bez přehřátí
          56997,0      palivo
          56280,0      nadsvětelná rychlost
          56290,0           "
          39987,0      útěk
          28820,0      bomby
          54261,0      dosh
          54275,0       "
Enduro Racer    43542,0
          43643,0
          43647,0
           v průběhu hry stisknout CAPS SHIFT a Q -
           jízda se zrychlí a přestanou vadit překážky
Exolon       38120,201
          31646,0
          35456,0
          42338,0
          36845,0
          38221,0
          40319,201
          nebo v úvodním menu zvolte možnost REDEFINE
          KEY  a nadefinovat  klávesy Z,O,R,B,A -
          nesmrtelnost
          33663,0      dvojitá střelba
          44074,0      jeden výstřel
          40110,0      mines no hurt
          37397,0      rakety
          36831,24     bez kanonu
          42330,201     bez létajících vetřelců
          42330,0      loadsa aliens
          42336,24        "
Eskimo Eddie    24686,24
          24687,76
Elevator Action   1 CLEAR 24791:LOAD""CODE:LOAD""CODE
          2 RANDOMIZE 24830
          3 POKE 43820,0
          4 LOAD""CODE 16384:RANDOMIZE USR 24833
Equinox       41917,52
                   najdi v prvním sektoru
                   balíček s názvem PETE,
                   vrať se  na začátek, v
                   levém horním rohu stlač
                   klávesy současně:R,N,C
Express Raider   60147,12     životy
          60154,0      životy
          60503,0      "strenght"
          61100,0      zastaví čas
Everyones a Wally  58215,182
          58200,183
          58214,201     věčně žíti
          58181,201
          28215,0
Eric & the Floaters 33245,0      nesmrtelnost
Earthlight     50062,0
          51284,0
          50607,83
          50610,62
Empire Strikes Back 43624,0
Explorer               LOAD""CODE:POKE 60050,195:
                   POKE 64051,0:POKE 65052,25
                   3:FOR F=64768 TO 64781:REA
                   D A:POKE F,A:NEXT F:RANDOM
                   IZE USR 64000
                   4 DATA 62,0,50,54,125,50,
                   179,125,49,32,66,195,53,
                   250
Eliminator     35962,0
Earth Shaker             hesla dalších úrovní:
                    9. INTERNAL REACTOR INC
                   11. GRAVITON SHEELLS
                   12. THE OIL WELLS
                   19. THE SNARE
                   22. SPRING LODED
                   26. CHINA CANAL
Fruit Machine    49386,0      peníze
Full Throttle    46608-10,0    umožní beztrestnou srážku
Fall Guy      44199,0      životy
          44204,0      životy
          43539,0      po skoku do další části
          43403,0      bonus
          27235,0
Frank'n'stein 2000 1 LOAD""CODE:RANDOMIZE USR 27100
          2 POKE 36047,0:36048,0:POKE 36049,0
          3 RANDOMIZE USR 36000
Firebirds      27235,0
Fat Worm      30624,201     imunita
          48861,0      go to disk
Firelord      34509,0      životy
          39974,0
          34984,58     energie
          39552,205     výměna energie
          39777,24        "
          42900,201     bez příšerek
          22916,201     bez příšerek
          47110,201     indestructible
          39169,24        "
          39975,195
                    1 CLEAR 65535:LET AA=USR
                     "A"
                    2 READ N:IF N=999 THEN GO
                     TO 4
                    3 POKE AA,N:LET AA=AA+1:
                     GOTO 2
                    4 PAPER 0:INK 0:BORDER 0:
                     CLS
                    5 RANDOMIZE USR 65368
                   10 DATA 62,255,55,221,33,
                     39
                   11 DATA 244,17,125,2,205,
                     86
                   12 DATA 5,48,243,62,255,55
                   13 DATA 221,33,0,64,17,87
                   14 DATA 191,205,86,5
                   15 DATA 175,50,205,134
                   16 DATA 175,50,205,125,135
                   17 DATA 175,50,170,150,62,
                     7,50,156,150
                   18 DATA 62,58,50,168,136
                   19 DATA 175,50,38,156,62,
                     58,50,156
                   20 DATA 195,79,94,999
Egghead 2      58184,0
          58193,0
Freud        47190,201
Freddy Heardest 1. 64011,24
Fready Heardest 2. 61607,183
          vstupní kód 897653
Future Knight    31683,0
Fawilight 2     30429,0
          32027,24
          31341,0
          32027,0
Firefly       44997,255
          38720,201     bez vetřelců
          45453,183     životy
          45889,24     čas
Flying Shark    54462,201     životy
          54379,3      smarts
          51631,201     bez nepřátel
          48082,201     vše mrtvé
          48114,0      imunita
          48115,1       "
          39997,3      další úroveň
          42464,x      x=počet životů
          42490,x      x=počet bomb
Fantastic Voyage  54492,0
          54227,0
Fighting Warrior  61212,16
Forth Apolacypse  36939,0
F.I.R.E.      volba REDEFINE KEY: R,O,B,O,T,A
Fred        31171,0      neubývá energie
          37729,0      nekončící střelba
Frank Bruno's Boxing pomocí následující tabulky se můžete utkat
           s kterýmkoliv boxerem:
          c.  kod    jmeno
          2. AQ4ION9B8  FRA
          3. IK8IOM7N3  FRA
          4. IO2INAFLG  FRA
          5. CI6INNDI4  FRA
          6. BL9IONBN4  FRA
          7. R7IN9MI4  STE
          8. ILBIIOKN1  STE
          9. FK7IIFABB  FRA
Free Bees      34610,6
Fairlight      61893,0
          62797,24     bez omezení hmotnosti
          63478,24     otvírá dveře
          58513,62     kreslí pokoje
          61931,201
Fairlight 2     31978,0      životy v části "A Trail D.
          33627,4      dveře
          32891,24     těžké věci
          31701,0      energie
          33350,24     dveře
          32614,24     těžké věci
Frankenstein    27277,x      x=počet životů
          28265,y      y=úroveň (1-15)
          33723,0      nekonečno životů
Falcon Patrol 2   40550,201
Finders Keepers   30394,5
Fox Fight Back   48071,0
Frightmare              11 CLEAR 24999:LOAD""CODE:
                     POKE 24523,195:RAND USR
                     24500
                   12 POKE 43892,183:POKE 440
                     13,183
                   13 POKE 43852,183:POKE 439
                     76,183
                   15 RANDOMIZE USR 24526
Front Line     62499,0      nekonečné životy
          63400,0      nekonečná zásoba pum
Free Climbing 2            pro spustění prg. 3494691
Free Climbing 3            pro spustění prg. CLAVIJO
Flash Gordon    50732,0      čas
          49123,0      náboje
Footbaler of the Year 50253,0    peníze
Fourth Protocol            telefonní čísla:
                   SIR ANTHONY PLUMB 12377563
                   SECURITY PSA   79265856
                   BLENHEIM     04382731
                   MEDICAL SECURITY 71288989
                   PHONE BOX     02586141
                   TOOTING     179794433
                   hesla:
                   FIREBIRD,PHOENIX,ROCKET
                   záznamy v kartotéce:
                   MOD,NATO,PAPER,1-PAPER 5,
                   CABINET,FOREIGN,ABBS,BRAC-
                   TON,THORN FOX,STANISLAV,
                   MARAS,FAULKNER,DELIVERY,
                   TRADE,NAMES,OMPARDE,BLOD-
                   WIN,PIZZA,NILSON1anky Punky     37843,0
Fernandez Must Die 23985,16
          23990,17
          23995,19
Glift from the Gots 54459,62
          57460,100
Gutz                 1 CLEAR 24574:LOAD""CODE:
                    RANDOMIZE USR 28350
                   2 LOAD""CODE:POKE23739,244
                   3 POKE 38763,0:POKE 38764,0
                   4 POKE 38807,0:POKE 38808,0
                   5 RANDOMIZE USR 24576
          38915,62     životy
Giant's Revenge   24504,0      nesmrtelnost
Ghosts'n Goblins  33352,201
          39857,135
          39858,50
          39859,180
          39860,191
Goonies       33400,183
Goody        47780,0
Gun Smoke      38647,183
Ghost Hunters            20 LOAD""CODE
                   30 FOR F=23354 TO 23360
                   40 READ A:POKE F,A:NEXT F
                   50 RANDOMIZE USR 23296
                   60 DATA 175,50,214,216,195,
                    69,178
                     neubívají životy
Great Gurianos   34962,0
          34962,183
          63601,201
Green Beret     42076,0
          41651-4,0
                   pro nekonečnou zásobu raket
                   11 CLEAR 24791:LOAD""CODE
                    16384:LOAD""CODE:CLS:
                    LOAD""CODE:RANDOMIZE
                    USR 24830
                   12 POKE 46828,0:POKE 46829,
                    0:POKE 46830,0
                   13 LOAD""CODE 16464:
                   14 RANDOMIZE USR 24833
Gryzor       33015,x      x=0-255
Great Escape    41953,183
          51243,201     (do třetího bloku)
Garfield      33595,0
          33545,0
Gyroscope      53887,201
          59149,0
          53922,0
Gothik       43934,58
          42110,58
Giligans Gold    52881-3,0
Glider Rider    34931,0      bomby
          34973,0      energie
          34818,0      čas
          37441,0      laser
Ghost Busters    name:Peter,Konto:10343404 => 42000,-$
           nebo:
          když se zeptá na jméno hráče, odeslat práz-
          dný řádek. Když se zeptá, jestli máš konto,
          tak odeslat ANO. Hra se zeptá na číslo
          konta: napíšeš 31222/646. Dostaneš 90000$
          40191,0
          40192,167
          40625,0
          40845,0
          42173,0
Ghost Busters II.  16618,0
Go Bear Go     33425,183
          33538,183
Goto Hell      63275,0      nesmrtelnost
          62254,0      energie
          33538,0      ?
Gotha!       55933-4,0
Game Over 1     32416,0      nekonečně granátů
          39284,201     energie
          39344,0      životy
Galactic Gunners  40004,0      životy
Game Over 2     heslo pro druhou část hry 18024
          32378,0      nekonečně granátů
          33458,201     při šlápnutí na minu
          38644,201     energie
          38704,0      nekonečně životů
Gun Runner            1 CLEAR 25000
                 2 LOAD""SCREEN$:LOAD""CODE
                 3 POKE 47891,0
                 4 FOR N=23296 TO 23309:READ A:
                  POKE N,A:NEXT N
                 5 DATA 33,255,250,17,255,255,
                  1,24,152,237,184,195,198,187
                 6 RANDOMIZE USR 23296
Gunfright      53192,20
          42640,x
          49250,0
          53912,201
          46022,0
          48224,0
          51715,201
Gyron        29552,201
          29089,0
Glug-glug      34139,0      životy
          34176,0       "
Gunship       heslo:      odpoveď:
          ACCENT      TRAMPOLINE
          BILLBOARD     KICKBACK
          CROMAGNON     MELODRAMA
          DAKOTA      ONSTAGE
          ELECTRA      VERTICEL
          FOOTHOLD     INSOLENT
          GRENADIER     NOCTURNE
          HEDGEDOG     LOCKSMITH
          IVORY       WILLOW
          KNOCKOUT     PUREBRED
          LOZENGE      ROMANTIC
          MAZURKA      YELLOW
          NEBULA      QUAKER
          OVATION      UPSTAGE
          PENTHOUSE     SYMPHONY
          QUARTZ      ZEBRA
H.A.T.E.      53426,14     energie
Hades Nebula    49883,0      životy
          61998        "
Halls of the Things 32717,0
          35923,x      x=MAGIC
Havoc        25613-5,0
He-Man       43210,x      počet životů
Heartland      23563,201     energie
          41280,0      zastaví čas
Henry's Hoard    35614,0
Highway Encounter  40772,195     nesmrtelnost
          40773,123        "
          40774,157        "
          40905,0         "
Hive        34069,0
          38601,0
Hopin' Mad     41968,0
How to be a complete 34582,62     energie
          65356,195      "
Head over Heels   43132,0
          42195,0      životy
          43127,0      velké skoky
          43128,200       "
          35334,0      jumps (heels)
          35315,0
          35215,0      imunita
Hamte Damte     Hesla pro teleport: Hamte, Crash, Rizma
Horace goes skiing 29270,0      bez aut
          29762,0      neplatí se ošetření
Hysteria      44588,201
          44607,,0
Heist 2012     36106,12
          36190,12
Human Killing Machine 40522,0
           nebo v hlkavním menu stiskněte G a O. Během
           hry se stiskem X přesunete do dalšího
           levelu.
Heav on the Magic  33130,201     nesmrtelnost
          33189,201       "
          40207,24       "
          33240,201       "
                 nebo:
                   1 CLEAR 24999:POKE 23570,
                    16:LOAD""CODE
                   2 LOAD""CODE:POKE 33130,
                    201:POKE 33189,201
                   3 POKE 33240,201:POKE
                    40207,24:RANDOMIZE USR
                    18434
Hacker       jestiže jste v půběhu hry žádán o heslo,
          vkládejte (postupně):MAGMA,LTD;AXD-0310479;
          HYDRAULIC; AUSTRALIA
Hacker 2      celý úvod přeskočíte heslem 00987
Herbert's Dummy Run vyskočte na lano a stiskněte tlačítka
          C,H,E,A,T (najednou)
          51925,0      životy
Hunchback 1     26888,0      životy
          24760,55
Hydrofool      25859,201     neubývá kyslík
Hypsys Part 2    po spuštění programu: DROWSSAP
          54500,0
          54513,0
          54561,182
          54568,182
          54583,0
Humphrey              15 MERGE""
                  16 POKE 23797,0
                  30 POKE 31557,0:POKE 31769,0
                  40 RANDOMIZE USR 23800
Howard the Duck          20 CLEAR 24575
                  30 LOAD""CODE
                  40 POKE 65076,91
                  50 FOR F=23544 TO 23550
                  60 READ A:POKE F,A:NEXT F
                  70 RANDOMIZE USR 65024
                  80 DATA 175,50,125,223,195,
                   248,192
Hundra       40716,0      životy
          41375,? (asi 0)  energie
Handball Maradona  B 3848
          C 1858
          D 2841
          E 6146
          F 7156
          G 8645
          H 8645
          I 5655
          J 3542
          K 1552
          L 2547
          M 4257
          N 6243
          O 7253
          P 8744
Hulk        aby jste mohli vůbec začít, musíte dát:
          BITE LIP
Horace and the Spiders 27680,167
H.E.R.O.      44322,182
          44152,182
Hungry Horace    26426,0      životy
Hellfire Attack   45902,231-2
Indiana Jones    33948,0
I Ball       49165,0
          49483,0
I Ball 2      43384,0
          43366,x      x=0-255 bomby
          39920,0      bomby
          43394,x      x=počet balónů
          43410,x      x=0-48  úroveň
          45392,0      životy
          49000,201     imunita
          43618,0      čas
          65343,x      x=lístky
          45601,33     bez klíčů
          36664,201     bez příšerek
          29674,201       "
          35327,33     no timed blocks
          35338,33     no timed blocks
          49483,0
Ikari Wariors    40272,0
          39273,0      životy
          39917,183     náboje
          40076,183     granáty
          40618,0      palivo
          62384,190     tanky
                   nekonečné životyu lze zís-
                   kat i vepsaním hesla
                   PETELIVES do High Score
Impossaball     41185,0
          37706,0
          37539,0
          45792,0      životy
          42142,201     čas
          42260,24     čas
Into the Eagle's Nest 36640,0
          36641,0
          40512-3,0
          nebo v tabulce rekordu místo svého jména:
          DAS CHT nekonečná energie
          DAS NME zmizí nepřátelé
          DAS MAP aktivuje mapu hradu
          MAP OFF deaktivuje mapu
Implosion      33538,182     nesmrtelnost
Impossible Miossion 2 41507,1
Ice Temple     63132,0
Indiana Jones 3   37370,0      nesmrtelnost
          38680,0      bič
          43076,0      životy
           nebo v hlavním menu pred nahráním prvního
           dílu je třeba současně stlačit klávesy
           O,T,D (červeně blikne B). Potom lze po
           nahrání 1. části hry stisknout CS+2 a pře-
           jít do další fáze hry v úrovni nebo CS+1+3
           nahrát dalsí díl hry.
Inside Outing    53121,201:
          53152,201:
          52935,0:
          49256,24     nekonečná energie
Iron Soldier             stlačit najednou klávesy
                   G,A,D nezničitelnost
Jackal       38967,0:
          39048,5Jet Set Willy    34493,195     na druhý barevný kód
                   reaguje jako na správný
                   a spustí hru
          35899,0      životy
          40000-40191,0   bez strašidel
          43870-46595,0
          34275,16     jako WRITETYPER
          46845-49178,0
          36358,0      superskok
          36477,1      přežije pád
          41983,256-x    počet věcí
          41983,255     odstraňuje M
          34483,195
          34499,201
          37874,0      objekty sebrány po vstupu
                   do místnosti
          38240,0      Marta zmizí
          34795,x      start v místosti x
          36636,238     hra pro ZX Interface 2
          35123,0      bez strašidel
          36545,0      BANYAN THREE jednodušší
          34785,x-1     počet životů max. 32
Jet Set Willy 2   31254,195
          31215,201
          30027,x
Jumping Jack (48K) 30094,182
          30094,102
Jack the Nipper   44278,58
          44285,58
Jack the Nipper 2  43251,0
Jet-Story      volba REDEFINE KEYS: K,A,R,E,L
Jail Break     50651,0
Jet Pac       25016,0
          25020,100     100 životů
          26075,0      1 palivo
          25373,x
          25018,0      životy
          25020,0
Joe Blade      65032,50
          65029,50
Joe Blade 2     36209,0
          57557,0
          58851,62
          59323,62
          59339,62
          60347,62
          58271,195
Jumbly       názvy dalších skládaček jsou: LETTERS,
          NURSERY,FLIGHT,PLANS,WINDOW,VERSE,VERTIGO,
          TUNNEL,TRAINS,STAIRS
Jangler       29848,0      break při tabuli skore
Jack & Beanstalk  42404,255
          56115-6,0
          56388-9,62
          56390,0
Judge Dredd     24936,24
Jet Bike Simulator 27156-7,201    always qualify
Jason's Gem              po nahrání hry stisknout
                   klávesy W,A,S - ozve se
                   pípnutí=nesmrtelnost
Kraheck       22538,54
Karnov       32972,0
          32855,255     životy
          32968,0      zbraně
          24952,2      max. síla
          24938,31
          24949,15       "
Knight Lore     53567,0      životy
          50084,201     bez přeměny na vlka
          50205-7,9     čas
          49759,x      počet věcí do kotle
          44947,x      počet věcí
          52210,153     99 dnů
          54562,195     restart BREAK
Kokotoni Wilf    43742,0      nebo
               10 CLEAR 24100:LOAD""CODE:LOAD"CODE
               15 RANDOMIZE USR 65100:LOAD""CODE
               20 POKE 28929,9:POKE 28934,8:POKE
                 28939,8:RANDOMIZE USR 41712
          42214,255
Kong 2       42523-5,0
          43100-2,0
          44111,0
Kosmic Kanga    36212,0
Kung Fu       51267,0
          52166,201
Kirel        59322,154     čas
          35392,0      životy
Knight Mare     38686,16
          38693,16
Krakout       46565,0
Kai Temple     47783,0
          47824,0
Killer Ring     33636,0      životy
          38881,201
Kinetik       61998,0      životy
          61998,127     životy
          53151,201
          62309,201     imunita
          54979,201     energie
Knight Tyme     27813,0      energie
          32007,183     kosm. lodi neubyde palivo
Kat Trap      32972,0
Kick Boxing     55748,0
          56741,0
Kosmos                začni hrát a stlač klávesu
                   pro směr dolů.V menu stlač
                   Symb.Shift a K-nesrtelnost
Legend of the Amazon Women  57960,183
          57590,183
          57960,0
Last Ninja 2    29966,x      počet životů
Laser Tag      42317,n      počet životů
          43142,195     životy
Lunar Jetman    36965,0
          37999,201     nepřátelé
          43092,x      1-99 stupňů
          36964,224
          37991,201     nepřátelé
          23429,201:
          36963,0:
          36945,3:
          36966,244     životy
          43093,0
Light Force     40725,0
          40725,255
          40721,201     nesmrtelnost
          39764,0
          39774,100     100 životů
Lazy Jones     56694,255
          56693,0
          56693,255     255 životů
Legens of Kage   30609,255
          37065,0      -ma ale chybu
                   jen 1 hráč (MNQWS)
Laser Whell     32849,0
Living Daylights  38913,201
Last Duel      37605,0
          40063,0
Licence to a Kill  48181,183:
          48428,183:
          48633,183:
          55802,0:
          59174,183:
          59285,183
Lode Runner              Cs+M zvysuje počet životů
                   Cs+L zvyšuje obtížnost
Last Mission             nekonečný počet lodí -
                   stačit klávesu "
Little Puff in Dragonland  Po nahrání stlačit všechna tlačítka
               najednou-nekonečná energie
               Kontrola:ve hre stlačit Cs+1,5,8-
               přepínání obrazovek
Myth        61504,0
Maglaxians     39350,1
          59345,7
Mega Bucks     32020,0
          37491,0
Mesto Robotu             heslo KONVALINKA
Moon Strike     42251,60:
          42252,202
Monty Mole     37512,0:
          47639,255:
          47640,0
Marble Madness   39579,0
          38579,0
Mad Max       58472,12
Marauder      35160,175     životy
          25154,255      "
          25195,255      "
          35161,50       "
          35162,95
          35163,250
          34231,0      smarts
Mutant Monty    54800,0:
          54867,0:
          54893,0:
          55321,0
          54959,0
Match Point          při svém podání tl. P a I odsuň
               soupeře
Mask 2       41560-1,0:
          41944,0:
          45325-6,0:
          43122,0      palivo, ochrana
Master of Universe 42173,0      energie
          51406,0      životy
Mega Apocalypse   23578,0      životy
Movie        64275,195
Merlin       36561,1      životy
          36599,1       "
          36562,0
Mickey Mouse    40814,201     voda
          36520,0      životy
          40012,0      pomalu
          40035,0      bolts
          40058,0      ochrana
          40091,0      ptačí hlava
          40114,0      glue
          40173,0      repulsive
Mutants       29667,0      životy
Mr. Freeze     33823-4,0     nesmrtelnost
Mag Max       58475,0
Mario Bros     44079,0      nesmrtelnost
Metrocros      43006,195:
          44490,0
          44490,12     zastaví čas
Meganova      #7E7E,0      kódy 26719-16640
Meganova 2     26719
Meganova 3     16640
Martianoids     24407,201
Marsport      34379,24     likvidace HARDENY, WARDENY
          34057,201     likvidace bojov.SEPTY
          43865,24     likvidace vůdce SEPTů
          36607,24     otevírá dveře
          36587,24        "
          44955,24
Mega Apocalipsa   41296,0
          41968,0
Mega Apocalypse   26318,0
Metal Army     42199,195
          42199,0
Metropolis     51062,201
Motorbike Madness  33551,195
Monty on the Run           předměty: 2,4,12,13,16
Mr. Weems & Vampires 40019,0
          39974,0
          41228,0
Micronaut 2     33370,x      x=počet životů
          34650,0:
          34651,195     energie
          34768,107      "
          52004-5,0     turn vzdy
          52150,81     rychlost
          52163,62     pomalu
          52591,0
Motos        33288,0      jakákoliv úroveň
          42241,167     životy
          33300,x      x=počet životů
          42462,0:
          33292,0:
          41966,9      síla
          42473,0:
          41967,9:
          33295,0      skoky
          42241,0
Manic Miner     34801,195:
          34802,247:
          34803,135     neubývá vzduch
          36244,195:
          36245,160:
          36246,141
          33799,x-1
Moon Alert     42404,255
          37035,201
          42404,0
Miss Packman    52887,0
Moon Buggy     26647,183
Moonlight Madness  59945,x      x=životy
          57747,0      vysoké skoky
          57145,167     nesmrttelnost
                   před pádem stiskni 2* "L"
Mugsy        43012,0:
          42908,0Mugsy's Revenge   27504-6,27:
          27507,226:
          27508,105:
          27509,0:
          27511,224:
          27512,105
Mercenary      33356,0
          39724,0
Molescule Man    63949-51,0    vrací peníze z automatu
          64182-4,0     použití bomby bez omezení
          64537-9,0     čas
          64585,201
          64622-4,0     životy
Mourplane      25448,8
          25449,195
Mr Wimpy      33693,0
Navy Moves 1    49962,0
          48168,175:
          48169,50:
          48170,198
Navy Moves 2    48432,195:
          48433,79:
          48434,204     vstup bez šifry
          54047,0      životy
          55802,0      bomby
          63723       vstupní kód
Nebulus       43332,x      počet životů
          32913,0      nesmrtelnost
          43650,0      čas
          32921,0      životy
North Star     48371,190     životy
          45283,0      bez vetřelců
          43680,0      zbraně
          44433,0
Nosferatu      32499,0:
          39791,201
Nemesis the Warlock 31851,0:
          31858,0      munice
Nexor               10 CLEAR 24999:LOAD""CODE:
                   POKE 36212,201:RANDOMIZE
                   USR 30270
Monteraqueous    30569,24     neurguje zasah laserem
          36047,195     neurguje energii
          36222,0
          36464,24     imunita
          25699,24     ochrana proti plynu
          25646,195     vyřadí BREAK
Night Shade     53442-3,0
          58056,0
          57499,0
          53443,12
          51105,0
Nightmare Rally   41652,182
Ninja Scooter Simulator 45128,0
          45864,0
          45864,201
Nodes of Yesod   32661,0
          24763,182
Nuclear Countdown  41803,0
          47788-9,0
N.O.M.A.D.     40703,0
          34569,201
          40785,x      x=životy
Night Gunner    24001,194
          24763,182     neubývají letadla
          24001-3,195    odstraní šifru
One Man and his Droid      kódy obtížnosti:
                EMPIRE,PREDATORKY,RUMINATE,
                RYEGRASS,VACUUM,VAMPIRE,RAGOUT,
                GRAIN,RASVOGEL
Operation Wolf   40783,0:
          40784,0
          40681,0      munice
          40710,0      5*10 granátů
          40733,25     energie
Operation Wolf 128 40480,0
Operation Thunderbolt      v tabulce hráčů vložit EFI
                a hrát dál. Během hry E,V,K -
                další level
Out of world        1 CLEAR 25047:POKE 23819,195:
               RANDOMIZE USR 23760:POKE 26984,182:
               RANDOMIZE USR 23822
Out Run       40623,0      čas
          39204,0
Overlander     25855,24:
          25920,24:
          25439,64:
          25440,156
          29521,0
Orbix        65529,191:
          32127-8,0
Odyssey 1      25300,0
Olie & Lissa    34343-5,0     čas
          34569-71,0
          37610,24
Oriental Hero    28995,60
Orion        37319,201
Pinball Wizzard   51566,0
Pyjamarama     58215,182     životy
          43883,2       "
          48670,0      životy-start z místa smrti
          48670,16     životy
Pyramania      30254-6,0
          30266-8,0:
          30278-9,0"
          30280,0
Pipeline 2     32511,18     nesmrtelnost
Pi-Balled      44416,x
          46457,0
          46441,0
Push Off      26862,167
Packman's Revenge  26000,0:
          27354,183
People from Sirius 31473,0
Platoon       31270,0
          31138,0      granáty
          31268,0:
          31269,0      znanění
Powerama      33711,0
Prohibition     30382,0:
          30383,0
          25421,187     nesmrtelnost
Psycho Soldier   40807,0
          41401,201     imunita
Parabola      38303,0      životy
Park Patrol     53949,0      životy
Phantom Club    49803,237     energie
Panzadrome     25657,1
Project Future   27662,2
Pharaon's Curse            hesla: level 2 SPHINX
                       level 3 RAIDER
Psytron       28625-6,0:
          26242-4,62
          26142-4,255
          40625,1
          26142-4,0
          41100,1
          41101,0
          41098,17
          41099,32
Pud Pud       49287,0
Punchy       45632,0
Panama Joe     38633,183
Profanation     44015,201     nesmrtelnost
Popeye 2      26095,x      x=počet srdcí k sebrání
          26242,0      čas
Psytax       48930,x      x=životy
Phantomas 2             1 CLEAR 28670,LOAD""CODE:FOR
                   I=65353 TO 65361:READ A:
                   POKE I,A:NEXT I:RANDOMIZE
                   USR 65315
                  2 DATA 175,50,238,103,50,36,
                   111,0,195
          26602,60     životy při zásahu letícím
                   předmětem
          26606,0:
          28452,0
Pinball       31566,0
          28950,x      x=životy
Pro Skateboard Sim. 56291-3,0
          56294,195     spustí program
Pssst        24984,0      životy
          24985,0
Paper Boy      48023,201     nesmrtelnost
Pentagram      49170,9
          50751,0      libovolně vysoký skok
          49917,201     životy
          49917,0      životy
          49916,0      čas
Phantis 1      54232,0      životy
Phantis 2      57606,0      životy
Predator      51410,175:
          51411,50:
          51412,151:
          51413,139:
          51414,195:
          51413,0:
          51415,0:
          51416,91:     energie
Power Boat Sim.            ENTERem zastavte hru, pak
                   stiskněte  5,6,7,8,9,P a
                   pak ENTER  => nekonečné
                   životy
Pheenix       29375,0
Pogo        44259,0
          44260,33
Pyramid       44685,0
Pyracruse      30446,201     nebo
                 10 CLEAR 24799:LOAD""CODE 23296
                 20 POKE 23325,201:RANDOMIZE USR
                  23299
                 30 33446,201:RANDOMIZE USR
                  29600
Qarz        46064,0      MF 1
          45370,183     MF 1
          44991,n      n=nivo grania
Quazatron      58238,0
          58347,195
          58348,210
          58349,224
Revolution     35653,183     nesmrtelnost
          34831,x      x=úroveň 1-7
          58255,24
          58256,65     energie
Rygar        51216,0:
          61577,0
Ranarama             20 CLEAR 24999:POKE 23800,195:
                   RANDOMIZE USR 23760:POKE 57
                   421,0:POKE 57436,205:POKE 5
                   7572,201:POKE 59821,0:POKE
                   59836,0:RANDOMIZE USR 23803
Robin of the Wood  49911,0
          49111,0
          29911,0
          57127-8,0:
          57151-2,0     Euk vydá hned předměty
Roll and Roller   42859,0:
          42862,195
Rattler       44092-3,0
Raid Over Moscow  29252,183
          40229,0:
          40300,195:
          43364-5,0:
          49130,0:
          49136,0
          40229,182     hangár
          43364,182     letadla
          46507,182
          49130,182     ve městě
R-Type       65132,175
          37374,0
          34474,63
          37525,0      CREDITS
Rambo        37666,0
          27401,52:
          60263,0
          27401,0:
          27402,201
          27401,52     po kolizi přibude život
          38841,24     nesmrtelnost
Rambo 2       27145-6,0
Rastan 128     40084,62
          39710,0      energie
          39393,0      icons
          40605,0      životy
Rastan 48      40269,5
          39895,0      energie
          40790,0      velké skoky
          48909,255
Renegade 128    39187,195
          35094,0
          39804,0      čas
          37666,3      tvrdé údery
          40455,195     životy
Renegade 48     41048,195
          23343,x      x=počet životů
          41047,182
Renta-Kill Rita   58499,0
          57982,0      životy
          58520,0      spray
          58229,0      noha
Return of Jedy   46267,201
          52140,0Returns of Gobots  51330,205
          52515,205
          63041,201
Road Blaster    37100,0      palivo
          29261,0      životy
          43634,60
          55214,0
Road Wars      43059,183:
          43078,183
Rockford      57048,182     MF 1
Roll A Round    30900,0 nebo 182
Rolling Thunder   39792,0      životy
          40013,0      energie
          38909,0      čas
          40318,0      pomalu
          43397,0      good laff
Raw Recruit              při zápisu do tabulky
                   rekordů:MONEY OF NOTHING -
                   lze se přenést do další
                   části hry
Road Runner     po nahrání stisknout:
          BJR        životy
          LOVE       zav.efekt hry
          JACQUI      zajímavá zpráva
Ramparts      43049,0      životy
          35079,201     invincible
Rocky the Horror Show       10 CLEAR 65000
                 20 LOAD""CODE
                 30 POKE 65310,205:POKE 65311,
                   211:POKE 65312,255
                 40 FOR A=65491 TO 65498:READ B
                   : POKE A,B:NEXT A
                 50 RANDOMIZE USR 65281
                 100 DATA 62,0,50,181,190,195,
                   131
Red Led       32626,0:
          31928,0:
          41961,0      energie
          32746,201     životy
Ricochet      37385,0      životy
Robot Rumpus    50939,195
Rex 1        38745,0:
          38748,0:
          39396,183     bomby a štít
Rex 2        38721,0:
          38724,0:
          39170,183     bomby a štít
Rex Hard      27936,201     životy
          46016,150     čas
River Rescue    33199,255
          33426,0
          36225,x      x=bonus
Robot Escape    54700,183
Rogue Troper    30844,231:
          30845,3      99% energie
          30874,? (asi 0)  neubývá energie
          35091,0      střelivo
Rasputin      51160,201:
          51197,201:
          51254,201:
          51191,201:
          51229,201     energie
Rick Dangerous   58359,0      životy
Road Racer     27150,0
Roller Coaster   36594,50
          36868-70,0
Reflex       58153,183    ubývání času jen při srážce
Rommel's Revenge  42976,0
Robocop                jít o jednu obrazovku dále
                   a cestou se zbavit většiny
                   střeliva. Postavit se pod
                   střední okno a vystřílet
                   zbytek   střeliva.  Až
                   ukazatel  energie klesne
                   pod polovinu, kleknout a
                   mackat FIRE.  Po ztrátě
                   energie   nezmizí   z
                   obrazovky a má nekončně
                   energie.
Seas of Blood    34247,195:
          30241,201     všechny války vyhrány, po
                   dotazu "PLAY AGAIN" stisk
                   N znamená pokracování
Sentinel      31684,0
Starion       46271-3,0     nesmrtelnost
Starquake      50274,0      životy
          35136,0      životy
          40956,201     nepřátelé
                   kódy teleportů"
                   RAMIX,VELOX,TULSA,ASOIC,
                   DELTA,QUAKE,ALGOL,EXIAL,
                   KYZIA,ULTRA,IRAGE,OKTUP,
                   SONIQ,AMIGA,AMAHA
Spy Hunter     54494,195:
          54495,139:
          54496,208
          55711,255:
          55799,255
Sorcery       49823,0      nesmrtelnost
          40159,x      energie (0-255)
Scooby Doo     64027,86:
          64028,5
          29614,0
Subterranean Nightmare 43435,0
Space Wars     26244,0
          26849,0
          45268,0
Spindizzy      48272,201:
          48401,201
          51398-9,0:
          51400-4,0     energie
Space Harrier    41499,x      x=životy
          46543,195:
          46544,14:
          46545,182:
          46570,195:
          46571,14
          46572,182     nesmrtelnost
Sam Spade      25215,0
          26381,0
Sol Negro 2     24245,20
Savage       39319,0:
          57520,0:
          58601,0
Savage 2      32664,183     životy
          35804,x      x=počet životů
                   heslo:SABATTA
Savage 3      57848,183     životy
          34398,x      x=počet životů
                   heslo:FERGUS
          Zde by se hodilo poznamenat, že Savage 2 a 3
          velice citlivě reagují na klávesy, proto
          moje verze mají  toto odstraněno (resp.
          jakékoliv heslo je správné).
Solomon's Key             definice kláves:EBORP -
                   nekonečné životy
Sceptre of Baghdad 56706,x      x=životy
Sky Ranger         kódy pro další obtížnosti:
              MAGIC,PILOT,STOMP,PARIS
Stainless Steel       v průběhu hry současně stisknout:
              A,L,I,K,ENTER - životy
          46957,103
          49323,4
Starstrike     56733,0      energie
Starstrike II        v průběhu hry STOP, napsat HEAR AND
              OBEY, pak Q,W,E, dle toho, zda
              chcete doplnit štíty, palivo, laser
Sir Lancelot    33590,x      x=životy
          33892,0:
          33893,0      nesmrtelnost
          33697,0:
          33698,0
          33790,0:
          33791,0:
          33792,0
          33690,195     prohlídka komnat
          23892,24:
          23893,37
Samantha Fox Strip 23408,6
                  10 LOAD""SCREEN$
                  20 FOR F=20728 TO 20735
                  30 READ A:POKE F,A:NEXT F
                  40 DATA 62,6,50,112,91,195,
                   224,81
Skool Daze     63935,255:
          63937,0      čárky
Spitfire 40 (128K) 29030,201     jakákoliv úroveň
Space Raiders 2   44108,0      energie
          44111,0
Star Runners    49560,0      čas
Star Wars      45268,0      životy
Sabotage      43396,255     hesla:
                   2-BUMBLE BEE
                   3-HONORARIUM
                   4-PHENOMENON
                   5-ONOMASTICS
                   6-SALMAGUNDI
                   7-PSEUDONYMOUS
                   8-ONOMATOPOEIA
Saboteur 1     46998,0      čas
Saboteur 2     61338,182
          61382,182     energie
          37122,0      čas
          61340,201     nesmrtelnost
          37121,0      kódy dalších obtížností:
                   JONIN,KIME,KUJI,KIRI,GENIN,
                   SAIMENJITSU,LI LU KATA,
                   DIM MAK,SATORI
Salamander     48261,0
Samurai Warrior   37866,0
Sector 90      36584,0:
          36585,0:
          36586,0:
          36420,182
Side Arms      29411,127     MF 1
          39511,24     imunita
Silent Shadow    33191,0
Skate Crazy     46473,201     čas
          42646,126     životy
          46409,201
Sky Warriors    53011,0
Spore        53336,0
Star Pilot     44130,0
          44393,0      MF 1
Street Fighter   41740,24
          35601,255     odměna
          41336,25     nesmrtelnost
Street Hasle    43391,0
Submariner     50643,183
          50643,0      životy
          50619,x      x=životy
Super Stuntman   25517,0
          35532,183
          27262,0      čas
Strange Loope    63159,0:
          63161,0
Sheevo's World           20 CLEAR 24799:LOAD""SCREEN$
                  25 LOAD""CODE:LOAD""CODE:
                    POKE 33219,0
                  30 RANDOMIZE USR 24800
          37008,x      x=životy
          33219,0      životy
          34912,10:
          35732,37     odstraní plechovky,medvědy
                   a boty
Sabre Wulf     39393,0
          39702,30
          44786,0      bez zvířat
          45599,x      x=životy   1. verze
          44685,186           2. verze
          44676,255
          44677,80
          43575,244     životy
Scuba Dive     55711,255:
          55779,255
          42791,24
          42718,33
Short Circuit 2   33511,x      x=životy
          35485,0      životy
          34921,0
Soul of a Robot   25812,x      x=životy
Stop the ITA Express       MC nahrát pomocí CLEAR 25999:
                 LOAD""CODE provést POKE 48111,
                 201 a RAND USR 48096
          35780,0:
          39549,0      čas
          40673-4,0:
          49621,n      start na n vagonu (1-21)
                   hru odstartujeme příkazem
                   RANDOMIZE USR 32768
          34464,183:
          34926,183:
          35257,0
Strip Poker            1 CLEAR 42744
                  2 LOAD"poker"CODE 42800,22567
                  3 LET M=150:PAUSE M:LET L=USR
                   43036:PAUSE M:LET L=USR 431
                   52:PAUSE M:LET L=USR 43098:
                   PAUSE M:LET L=USR 42858
Survivor      37734-5,0     energie
          36047-8,0     munice
Spirits       51754,0      nesmrtelnost
Scramble      30192,201     rakety
          28051,201     palivo
Shaolin's Road   44843-4,0
                 10 LOAD""SCREEN$:LOAD""CODE:
                   POKE 24130,6:RAND USR 24000
Slap Flight     48872-4,0     nesmrtelnost
          57175,201     nedotknutelnost
Starglider             20 CLEAR 24999:POKE 23808,195
                   :RAND USR 23760:POKE 43891
                   ,0:POKE 43930,0:RAND USR
                   33823
Sir Fred      46862,201     energie
          46650,167
Shadow Skimmer   53872-3,0     životy
Spectral Panic   28522,0
Spy vs Spy             10 CLEAR 25087:LOAD""CODE:LOA
                   D""CODE
                  20 POKE 50868,0:POKE 50980,0:
                   POKE 59307,0
                  30 RAND USR 42629
Stormlord      56877,127     životy
          56877,201     nesmrtelnost
Strike Force Cobra 46499-501,0    energie
Super Hang On    48167,33:
          48168,216:
          48170,54:
          48171,9:
          48172,0      platí pro PART 2
          49680,0      zastaví čas Amerika
          49824,0      čas Asie
          49913,0      čas Afrika
Satcom                platné kódy:
                556846 ATMOSFERIC
                064887 TELEPHONE LIST
               N.A.S.A. 713-919191
                C.O.N. 149-995683
                T.T.L. 491-503467
                 LION 455-265332
                C.L.R. 983-979312
                C.E.L. 209-129697
Shangai Karate 2  37388,0      životy
Sidewize      36890,182
Sigma Seven     34204,58:
          58526,58:
          58854,58     životy
Silent Service   25991,255     aft torpedoes
          25993,255     bow torps
          25995,255     bow torps
          25997,255     aft torps
          26006,255     guns
Soldier of Light  50035,x      x=životy
          50552,0:
          51119,0:
          56078,0      životy při úbytku energie
Shock Way Rider   46119,0:
          46120,58     životy
Sanxion       36551,0      zastaví odečet životů
Schizoids      25102,0
Snowman       63197,0
Space Raiders    25962,0
Space Zombies    29553,0
Spectres      25680,183
Spellbound     55066,0
          55070-2,0
          27871,0
          36133,0
Star Clash     25381,183
Stonkers      24576,0
Strontium Dog    52156,0
Spiky Harold    34813,0
          34808,24
Spectral Invanders 25062,254
Spaner Peepy    23659,0
Side Walk      52877,100     zastavení času na 14:59
Terror Daktil    32769,0
          32629,0      životy
Turmoil       57557,0      nesmrtelnost
Three Weeks in Paradise     ve chvíli, kdy jsou na Wallym
                 hvězdičky stlačit :SS+D+P
Thantos         10 CLEAR 24791:LET A=24:POKE 23750,16:
              LOAD""CODE:LOAD""CODE:RAND USR 24830
             20 LOAD""CODE 16384:POKE 56058,201:POKE
               56549,A:POKE 56816,A:POKE 58021,A:
              POKE 58220,A:POKE 58778,A:POKE 59174
              ,A:POKE 59240,A:POKE 57603,A:POKE 57
              603,0:POKE 57604,0:RAND USR 24833
Terminus      45583,0
          47023,0
          46970,201     energie
Tantalus      42826,0      energie
Turtles 1              během hry CS,1,0,g - tréning
The Fast'N'Furious 59553,24:
          59554,75     stamina
          59353,59:
          59526,58
          60770,201
The Fury      24525,255:
          24526,254     peníze
Thing Bounces Back 44911,62     olej
          63853,175     životy
          45219,201     východy
          63858,32:
          63859,178     bez dveří
          63861,205:
          63862,177     bez laseru
          38157,x      x=změna
Thunderceptor    54487,201     životy
Tomahawk      35508,x      x=životy
          24601,0      životy
          37140,167     rakety
          37206,167     řízené rakety
          37087,24     náboje
          32646,195     pád z výšky
Tour de Force    42062,0      kola
          45472,24     čas
Tutankhamun     27279,x      x=limit BLEDOW
          27783,0
Tir na Dog      hru spustíte RANDOMIZE USR 24100
          31365,201     likvidace ZAROSLA
          34751,201     vypustí duchy z jeskyní
          33727,24     udělá ducha SIDHE neškodný
          30801,195
          35421,24     otvírá všechny dveře
          33724,0
          33725,0      SIDHE vás nenapadá
          31109,0      umožní přejít přes strážce
          27057,0:
          27058,0      opuštění jeskyně
          34202,200 (255)
                   "6"-po zabití
                   "1"-vrácení do hry
Titanic 1      54641,0
          59189,0
          59043,0
Titanic 2      54693,0      heslo:SUSIE
          59350,0
          59389,0
Trap Door      44112,183     čas
Trough the Trap Door 47492,0
Target Renegade   63936,0
          63797,x      x=2 životy
          63760,0      čas (minuty)
Teladon       63971,255
Tetris       25520,201:
          25466,62:
          25467,6:
          25468,0:
          26591,0
Trantor       56711,0      čas
          52529,0      energie
          25466,0      životy
Triaxos       30724,0
Tubaruba      27933,0
Tundra       41431,182
Typhoon       41908,0
          42073,0
Top Gun       27727,255:
          27728,255     hráč 1
          26460,0      hráč 2
Theatre Europe            heslo:MIDNIGHT SUN
Thuderbirds     58927,0:
          58928,0:
          58929,0:
          58930,0:
          62134,0      životy
Thunderbirds part 2 38767,182     heslo RECOVERY
Thunderbirds part 3 36749,182     heslo ALOYISUS
Thunderbirds part 4          heslo ANDERSON
Terra Cresta    35050,0:
          35051,0:
          35052,0
          37363,x      x=životy
          45282,0      neubývají balónky
Trans Amm      25446,0
Tank Kommand            1 CLEAR 24742:POKE 23739,111
                  2 LOAD""SCREEN$:LOAD""CODE:
                   POKE 23739,244
                  3 POKE 42848,0:POKE 45912,0:
                   POKE 47309,0
                  4 PAPER 0:BORDER 0:INK 7:CLS
                  5 RAND USR 40200:RAND USR 42
                   240
Tanium               15 MERGE"":REM
                  16 POKE 23797,195
                  30 POKE 38648,182:POKE 34253,
                   183
                  40 RAND USR 23800
The Great Escape  51243,201
          41953,183
Tau Ceti      49784,201
Technician Ted   44258-9,0
The Killing     52156,0
TTL         55006,0
          35006,0      životy
          33807,0      čas
Trashman 1     52037,0
          42457-9,0     další stupeň
Trashman 2     38656,183
Tribble Trubble   31984,24
          32110-3,0
          32849-52,0
          34214-7,0
          35026-9,0
Tunnel       49711,0
Turbo Esprit            10 PAPER 0:INK 0:BRIGHT 1:BOR
                   DER 0
                  15 CLEAR 26624
                  20 LOAD""SCREEN$
                  30 PRINT AT 6,0;:LOAD""CODE
                  40 FOR G=0 TO 7
                  50 POKE 60514+G,0
                  60 POKE 60573+G,0
                  70 POKE 62434+G,0
                  80 NEXT G
                  90 RAND USR 64785 (64837)
The Curse of Sherwood 63033,0     nesmrtelnost s nepřítelem
          64613,0      životy
The Last Ninja 2  29966,x      x=životy
          36578,198     životy
Tom Cat       39946,19:
          39947,128     nahraje všechny části hry
Thing Strikes Back 45255,0
TBATB        31981,0
          31984,24     čas
The Living day Lights 38913,201
T.I.S. Fireman   59505,x
Tornado Low Level  55006,0
          35006,0      životy
          33807,0      čas
Tank        30209,0      životy
Turbo Spirit    29893,0      životy
Underwurlde     59380,0
          36981,x      x=životy
          36981,152     98 životů
          34470,128     80 životů
          36981,128
          36043,0      nesmrt.po sebrání diamantu
          45019,201     odstranění příšer
          59591,0      zbraně na stejném místě
U.C.M.       36337,0:
          43734,0
          27832,0:
          30884,24     bazooka
          34198,24
Unitrax       29264,183
Uridium       35845,221:
          35847,2
Video Pool     38753,0
View To a Kill            hesla:QRS21
                      QQQQQQ
                      HRMQE
Vindicator     35055,0:
          34364,0
          33488,0:
          34064,0      nesmrtelnost
          34139,0:
          34203,0:
          38631,0      bomby
Vindicator Part 1  33448,0
Vindicator Part 2  34139,0
Vindicator Part 3  34364,0
Virus        44945,0      život MF 1
          37835,0      bomby MF 1
          44912,0      MF 1
Venom Strikes Back 45600,0      zbraně
          49941,201     bez příšer
          45803,201     bez vody
          42849,0:
          42831,0:
          44914,9      imunita
Worse Things Happen 35443,0
          33221,0:
          35303,0
          40133,0:
          42215,0      energie
Wizball       37052,0
          48190,201     imunitaWhere Time Stood Still 54945,0    energie
Who Dares Win 2   51847,0:
          50833,0      granáty,životy
          49743,0      granáty
          49748,0      životy
W A W        38394,0
          37033,0
West Bank      51210,0
Walls        50051,0
          50071,0
Wiz         60305,0
Weels Fargo     50045-7,0
          50053-5,0
          50073-5,0
Way of the Exploding Fist  23805,30:
          23832,175:
          23833,50:
          23834,181:
          23835,105:
          23836,195:
          23837,14:
          23838,241     do druhého bloku
Way of the Exploding Fist 2     1 CLEAR 65399:LET A=65400
                  2 READ N:IF N>256 THEN RAND
                   USR 65400
                  3 POKE A,N:LET A=A+1:GOTO 2
                  4 DATA 221,33,0,64,17,98,189
                   ,62,255,55,205,86,5,33,0,0
                  5 DATA 34,175,105,175,60,177
                   ,105,50,181,105,62,255,50,
                   97,106,62,24,50,182,105,62
                   ,243,50,183,105,195,14,241
                   ,999
Way ot Tiger    45532,201     Unarmed Combat
          45554,183        "
          45178,201     Pole Fighting
          45806,201     Sword Fighting
          45828,183        "
W.A.R.       38394,0
Wizard's Lair    25522,x      x=životy
Wriggler 4     50173,0
Xecutor       47216,201:
          47320,201:
          48259,201
Xarax        41325,0
          41352,0      životy
Xevious       53756,58     životy
          53592,x      x=životy
Yie Ar Kung Fu (Kung Fu 2) 45655,0  životy
          49374,0:
          49405,0:
          50561,0:
          51545,0      neohroženost
Yeti        47894,0      životy
          49077,0      náboje
          56318,201     zakázané zbraně
          48328,0      bomby
Yogi Bear      33912,24     imunita
Yabba Dabba Dooo  43612,0
          37003,x      x=životy
Zaxxan       50244,183
zYTHIUM       54503,x      x=životy
          52508,x      x=bomby
Zar Jas       30230,183
          30256,183
Zolyx        50476,0      čas
          50800,0      životy
Zynaps       45592,24:
          45008,255:
          39775,201:
          64531,214
Zorro        53729,0
Zip Zap       54965,0
          54065,0
          53382,x      x=1-99 životů
Zub                20 BORDER 0:INK 0:PAPER 0:
                   OVER 1:
                  30 CLEAR 24699
                  40 LOAD""SCREEN$:LOAD""CODE:
                   LOAD""CODE
                  50 POKE 37473,201
                  60 RANDOMIZE USR 24700
Zaxxon       48825,x      x=životy
Zzoom        27743,0
1942        47007,255
19-Shooting Range  33949,0
          33539,0
3D-Stock Car Camp.Ship    během hry stlač BREAK,0,9-přenesení
               na další trať
3D-Grand Prix        stlačit Symb.Shift a 5 v menu ko-
               nečných pozic. Odměnou je dalších 5
               tratí.

 Zanechat komentář

Můžete používat tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..