Čvn 292006
 

V minulém díle jsem zapomněl zapracovat rutinky na tisk procent, abychom věděli, jak daleko jsme.

Přeci jen, když už tu rutinu na výpočet procent pro 32-bitová čísla máme, tak jí přece využijeme.

V adresáři s knihovnama máme navíc tyto rutiny:

cmdendsec.a80, který vypočítá poslední LBA sektor oddílu. V tabulce oddílů jsou vlastně údaje o začátku a délce, takže je třeba tyto údaje sečíst a odečíst jedničku.

CMDENDSEC:               ;spocita konec oddilu
                    ;bcde=pocatecni sektor
                    ;ix=partition
        ld   a,(ix+5)    ;secti zacatek partition a delku partition
        add   a,e
        ld   e,a
        ld   a,(ix+6)
        adc   a,d
        ld   d,a
        ld   a,(ix+7)
        adc   a,c
        ld   c,a
        ld   a,(ix+8)
        adc   a,b
        ld   b,a
                    ;a odecti jednicku
        ld   a,e
        add   a,255
        ld   e,a
        ret   c
        ld   a,d
        add   a,255
        ld   d,a
        ret   c
        ld   a,c
        add   a,255
        ld   c,a
        ret   c
        ld   a,b
        add   a,255
        ld   b,a
        ret

Pak je tam ještě rutina na tisk čísel, je to stará známá rutina, jmenuje se num2dec.a80:

NUM2DEC:    ld   e,' '
        ld   bc,-10000
        call  NUM1
        ld   bc,-1000
        call  NUM1
        ld   bc,-100
        call  NUM1
        ld   c,-10
        call  NUM1
        ld   e,'0'
        ld   c,b
NUM1:      ld   a,'0'-1
NUM2:      inc   a
        add   hl,bc
        jr   c,NUM2
        sbc   hl,bc
        cp   '0'
        jr   nz,NUM4
        ld   a,e
NUM3:      jp   ZNAK2
NUM4:      ld   e,'0'
        jr   NUM3

Nakonec je tam nová knihovna fdblock.a80, která je připravena na příště, která umí procházet FAT diskety, tenhle program ani nebudu komentovat, D80 developeři ho znaj a já jsem jeho funkci ani nestudoval:

FDBLOCK:    push  bc
        ld   bc,DIR
        ld   de,341
        or   a
LESS:      inc   b
        inc   b
        sbc   hl,de
        jr   nc,LESS
        add   hl,de
MORE:      ld   e,l
        ld   d,h
        srl   d
        rr   e
        ex   af,af'
        add   hl,de
        add   hl,bc
        ld   e,(hl)
        inc   hl
        ld   d,(hl)
        dec   hl
        ld   a,1
        ld   (TYPE),a
        ex   af,af'
        jr   nc,NODD
ODD:      xor   a
        ld   (TYPE),a
        ld   a,e
        ld   e,d
        jr   BOTH

NODD:      ld   a,d
        rrca
        rrca
        rrca
        rrca
BOTH:      and   15
        ld   d,a
        pop   bc
        ret
TYPE:      db   0

Pro výpočet procentuálního podílu, který je nutné spočítat, potřebujeme znát koncový sektor oddílu. Ten si vytáhneme hned za zavoláním rutiny GET AKTPAR, v hl je adresa tabulky, kterou přesuneme do ix, číslo vytáhneme do BCDE a skočíme si pro výpočet koncového sektoru. Výsledek nalijeme do proměnné ENDSEC, která je v rutině PROCENTO.

V hlavní smyčce programu, hned za tisk názvu diskety šoupneme výpočet procenta. Protože ale chceme ukazovat co už je hotovo, načteme sektor diskety a posuneme se za ní. Službou ADD1693 k číslu sektoru přičteme délku diskety a následně vypočteme procento, které následně vytiskneme za textem.

Na konci zdrojáku máme includnuté nové knihovní funkce a připsaný nový text.

Takže dokončení už snad přístě, doufejme, že to stihnu do Shuconu.

obsah souboru patchrun.a80, jehož doplňky jsou obarveny červeně:

;program na prepracovani outu 145 a 153 u FileManageru, protoze koliduje
;se strankovanim na 128 a pak nefunguje na neupravenych 128

;program bude mit za ukol projit aktualni partition a na vsech nalezenych
;disketach najit soubor run.P a "opatchovat" novymi hodnotami.
;ovsem, jen ty, ktere jsou opravdu filemanagerem zname verze.

        cpu   z80undoc
        relaxed on
        shared START,RAMTOP  ;navesti k exportu
SERVICE:    equ   $24

        org   25000      ;za programem budeme potrebovat
                    ;prostor pro nactenou disketu
START:
RAMTOP:     equ   START-1
        di
        ld   (RETURN + 1),sp ;uloz si hodnotu zasobniku
STARTX:     call  SHADE      ;prestrankuje do ROM MDOS3
        call  GET_VER     ;zjisti informace o MDOS3
        call  CLS       ;smaz obr. tiskni hlasku
        call  GET_AKTPAR   ;nacti udaje o aktualni partition

        push  hl
        pop   ix       ;presun adresu aktpar do IX
        ld   e,(ix + 1)   ;napln registry pocatecnim sektorem
        ld   d,(ix + 2)
        ld   c,(ix + 3)
        ld   b,(ix + 4)
        call  CMDENDSEC    ;spocte posledni sektor oddilu
        ld   (ENDSEC),de   ;a naplni do pameti
        ld   (ENDSEC+2),bc  ;pro rutinu procento.a80

        call  FIRST_DISK   ;do BCDE prvni sektor prvni diskety
MAINLOOP:
        call  VALID_DISK   ;otestuje platnou disketu (z=OK)
        jr   nz,NEXT_DISK  ;jinak skoc na dalsi

        ld   de,16384+64+4
        ld   (POS),de    ;nastav pozici
        xor   a
        ld   (COL),a
        ld   (ROLL),a
        ld   hl,INFOSEKTOR+4 ;vytiskni nazev diskety
        call  PRINT32     ;presne 32 znaku

        ld   ix,DISKETA
        call  BCDE_IX     ;ukazatel na disketu
        ld   a,14      ;posun na konec diskety
        call  SERVICE     ;ADD1693
        call  PROCENTO

        ld   de,16384+128+10 ;nastav pozici tisku
        ld   hl,T_HOTOVO   ;text
        call  PRINT      ;vytiskni
        ld   a,(VYSLEDEK)  ;vezmi vysledek
        ld   l,a
        ld   h,0
        call  NUM2DEC     ;a vytiskni
        ld   a,'%'
        call  ZNAK2      ;a za nim znak %

;zde bude program pokracovat nactenim a patchem

NEXT_DISK:
        ld   ix,DISKETA
        call  BCDE_IX     ;ukazatel na disketu
        ld   ix,(AKTPAR)   ;ukazatel na udaje o partition
        ld   a,16      ;NEXTDISK
        call  SERVICE
        jr   c,RETURN    ;HOTOVO, dalsi disketa neni
        ld   ix,DISKETA   ;nezapomen si to ulozit
        call  IX_BCDE
        call  KEYBREAK    ;nc=BREAK
        jr   c,MAINLOOP   ;jinak smyckuj
RETURN:     ld   sp,0      ;pouzivej vzdy jen tento
        call  ZXROM
        ei           ;navrat zpet do BASICu.
        ret

VALID_DISK:   ld   ix,DISKETA
        call  BCDE_IX     ;BCDE = infosektor diskety
        ld   hl,INFOSEKTOR  ;na adresu
        ld   a,25      ;READHDD
        call  SERVICE     ;nacti
        inc   c
        dec   c        ;byla nejaka chyba?
        jp   nz,ERROR
        ld   hl,ZNACKA    ;kontroluje, jestli je v infosektoru
        ld   de,INFOSEKTOR  ;nase znacka
        ld   b,4       ;ktera rika, ze je to disketa

COMPARE:    ld   a,(de)     ;porovnava B znaku
        cp   (hl)      ;z adresy DE a HL
        ret   nz       ;Z = stejne
        inc   de
        inc   hl
        djnz  COMPARE
        xor   a
        ret

ZNACKA:     db   "SDOS"

FIRST_DISK:   ld   a,(hl)     ;typ partition
        inc   hl       ;posun se
        ld   e,(hl)     ;a postupne nacti udaje do bcde
        inc   hl
        ld   d,(hl)
        inc   hl
        ld   c,(hl)
        inc   hl
        ld   b,(hl)
        cp   255
        jr   z,+       ;slave=skok
        cp   5
        jr   c,++
/        set   4,b       ;slave
/        ld   ix,DISKETA
                    ;uloz udaje o diskete

IX_BCDE:    ld   (ix+0),e    ;ulozi BCDE na (IX)
        ld   (ix+1),d
        ld   (ix+2),c
        ld   (ix+3),b
        ret

BCDE_IX:    ld   e,(ix+0)
        ld   d,(ix+1)
        ld   c,(ix+2)
        ld   b,(ix+3)
        ret

GET_AKTPAR:   ld   a,3       ;GET_AKTPAR
        call  SERVICE     ;hl=aktpar
        ld   (AKTPAR),hl
        ld   a,(hl)     ;musime zkontrolovat
        or   a        ;jestli je vubec nejaka
        ret   nz       ;partition vybrana
        ld   de,16384+64+4
        ld   hl,T_NONPART  ;chyba
        jr   REPEAT

GET_VER:    xor   a        ;zjisti inicializaci MDOS3
        call  SERVICE     ;sluzbou GET_VER
        ret   nz       ;navrat = OK
        pop   hl       ;zrus navrat adresu
        ld   de,16384+64+4  ;pozice
        ld   hl,T_INIT    ;tiskni hlasku
REPEAT:     call  PRINT
        call  INKEY      ;cekej na klapku
        call  ZXROM      ;prestrankuj do ZXROM
        call  $66       ;zavolej NMI
        jp   STARTX     ;a pak spust program znovu

CLS:      ld   hl,16384    ;smaz obrazovku
        ld   de,16385
        ld   bc,6144
        ld   (hl),0
        ldir
        ld   (hl),7     ;nastav bila na cerne
        ld   bc,767
        ldir
        ld   de,16387
        ld   hl,T_WELCOME  ;vytiskni uvitaci text
        call  PRINT
        ret


;jednuduche osetreni chyb.
ERROR:     ld   de,16384+64+4  ;pozice
        ld   hl,T_ERROR   ;tiskni hlasku
        call  PRINT
        jp   RETURN     ;a skonci

;Promenne
AKTPAR:     dw   0
DISKETA:    db   0,0,0,0

;TEXTY
T_INIT:     db   "MDOS3 neni inicializova",'n'+128
T_WELCOME:   db   "Vitejte v PATCHRU",'N'+128
T_NONPART:   db   "Neni nastavena zadna partitio",'n'+128
T_ERROR:    db   "Chyba pri cteni/zapis",'u'+128
T_HOTOVO:    db   "Hotovo jiz",':'+128

;includovane knihovny
        include include/shade.a80
        include include/print.a80
        include include/num2dec.a80
        include include/inkey.a80
        include include/fdblock.a80   ;programy pro praci s FAT
        include include/procento.a80
        include include/cmdendsec.a80

;pracovni prostor
INFOSEKTOR:   ds   512

stažení:

 Zanechat komentář

Můžete používat tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..